Έγγραφα που εγκρίθηκαν στη Διάσκεψη των Αραβικών Χωρών

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ.

 

Quim Boix

Secretario General de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos) de Pensionistas y Jubilados (PyJ) de la FSM

Responsable de la FSM en el Estado Español (excepto País Vasco)

http://www.wftucentral.org/?language=es

http://www.pensionistas.info/web/es

0034   609547814 (con WhatsApp)

Continent: