το περιοδικό P&J δημοσιεύει τις απαντήσεις μου 

Σύντροφοι, συνοδεύω το κείμενο που του έστειλα στην Αθήνα, σε συνημμένο αρχείο, ΣΕ 5 ΓΛΩΣΣΕΣ.

Fitxers adjunts: 
Tags: 
Continent: