Různorodá realita penzí na planetě a úloha odborů

Souhrn:

Připravujeme předložení této kolektivní práce, již sepsal Mezinárodní odborový svaz (TUI) penzistů a
důchodců při zpracování ohlasů a příspěvků od všech organizací SOF před jejím 18. sjezdem.
Penze všeho druhu (jež budou analyzované) jsou velkým výdobytkem dosaženým celou dělnickou
třídou, nejen samotnými penzisty, v současnosti v ohrožení, že budou okradeni kapitalistickými
magnáty, aby jim tak pomohli překonat současnou i další systémovou krizi, jež předpokládal Karel
Marx.
Naše analýza jde od prvních penzí, získaných před 200 lety, až po současné - v celé jejich rozmanitosti
na všech kontinentech.
Vysvětlujeme, jak na této věci pracují a pracovaly odbory.
Dnes přibližně 30 % veškeré populace oprávněné volit je nebo časem bude penzisty (přes 20 %
veškeré světové populace), a zvlášť ti, kterým je kolem 60 let a svými schopnostmi přispěli k vytváření
bohatství, ke zlepšení života na kolektivním základu a k vývoji kulturních a intelektuálních záležitostí.
V globálních pojmech a skrze své organizace musí dělnická třída zahrnout tento bod mezi své nejvyšší
priority, protože to je problém, jenž se dotýká nejen těch, kteří jdou teď do penze, ale i jednoho z
nejdůležitějších výdobytků, získaných dělnickou třídou.
Proto vyzýváme všechny Mezinárodní odborové svazy SOF, aby zvýšily činnost kolem této věci, a
zároveň vyzýváme odborové svazy z celého světa, aby zaujaly třídní postoje na obranu penzí a k
odsouzení jakýchkoli pokusů o privatizaci penzí (občas zamaskovaných coby „výhody kolektivního
vyjednávání“, což my v SOF odsuzujeme neustále).

Tags: 
Kontinent: