Indkaldelse af Regional Europæisk Konference for WFTU’s Internationale Forbund af Pensionister

Kære medpensionister og efterlønnere
Det Internationale Forbund af Pensionister under Verdens Faglige Sammenslutning (WFTU), med dets danske afdeling som vært, inviterer alle pensionister og efterlønnere, som er med i en fagforening eller anden klasseorienteret organisation, til at deltage i Forbundets Regionale Europæliske Konference, der afholdes i Danmark på Rantzausminde den 20. juli 2016.
Oprettelsen af den europæiske afdeling af det Internationale Forbund af Pensionister omfattes af de statutter, der blev vedtaget på den stiftende kongres, der blev afholdt i Barcelona i februar 2014. Det vidner om den klasseorienterede fagbevægelses fremgang og understreger den positive udvikling, som WFTU og dets Forbund af Pensionister er inde i.
Vi befinder os i en periode, der helt er præget af den grundlæggende krise i det kapitalistiske system. Kapitalen og de kapitalistiske regeringer prøver at læsse krisens byrder over på arbejderne, på befolkningerne – en kendsgerning, der har katastrofale følger såvel for alle arbejdere i alle sektorer som for pensionister og efterlønnere.
Pensionister og efterlønnere ser deres pensioner og deres rettigheder blive reduceret. De oplever, hvordan deres liv og deres børns liv til stadighed forringes.
....
 

Ficheros adjuntos: