Χαιρετιστήρια ομιλία του Δήμου Κουμπούρη στο 3ο συνέδριο της ΠΣΟ των συνταξιούχων στο άνοιγμα του συνεδρίου

Χαιρετιστήρια ομιλία του Δήμου Κουμπούρη στο 3ο συνέδριο της ΠΣΟ των συνταξιούχων στο άνοιγμα του συνεδρίου

 

Ficheros adjuntos: