Οι συνταξιούχοι μπαίνουν στον αγώνα της τάξης τους

Καλή συνεισφορά των συντρόφων της OSRA στο Δεύτερο Περιφερειακό Συνέδριο Οργανώσεων P&R των Αραβικών Χωρών.

 

Ficheros adjuntos: 
Tags: 
Ήπειρος: