Πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της πραγματικότητας

ύντροφοι.

Είναι τιμή να έχουμε, υπό τις οδηγίες της TUI Mondial, έναν σύντροφο σαν τον Julio Gambina.

 

 

Ficheros adjuntos: 
Tags: 
Ήπειρος: