το περιοδικό P&J δημοσιεύει τις απαντήσεις μου 

Σύντροφοι, συνοδεύω το κείμενο που του έστειλα στην Αθήνα, σε συνημμένο αρχείο, ΣΕ 5 ΓΛΩΣΣΕΣ.

Ficheros adjuntos: 
Tags: 
Ήπειρος: