Χαιρετιστήρια ομιλία του Quim Boix στο 3ο συνέδριο της ΠΣΟ των συνταξιούχων στο άνοιγμα του συνεδρίου

Χαιρετιστήρια ομιλία του Quim Boix στο 3ο συνέδριο της ΠΣΟ των συνταξιούχων στο άνοιγμα του συνεδρίου

Ficheros adjuntos: