Μάρτιος - Ιούλιος, 2016, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 13

Γενική Γραμματεία, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 13,
Μάρτιος - Ιούλιος, 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Σύντροφοι κάνω έναν απολογισμό πεπραγμένων από την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 12:

Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (Γ.Γ.) .-

1. Πρώτα απ’ όλα  λυπούμαι γιατί λόγω συσσώρευσης εργασιών στο πρόσωπο που επιφορτίζεται με την ΓΓ της ΤUI μας, αυτός ο απολογισμός πεπραγμένων έχει καθυστερήσει. Ωστόσο, τα μέλη της διοίκησης της ΤUIμας, συνέχισαν να λαμβάνουν συνεχείς πληροφορίες που αποστέλλονται από τον ΓΓ.
2. Συνέχισαν τους χειρισμούς για την υλοποίηση των Περιφερειακών Διασκέψεων. Έχουν ήδη συγκεκριμενοποιηθεί της Αφρικής, η οποία θα λάβει χώρα στο Ντακάρ (Σενεγάλη) στις 16 Νοεμβρίου, και της Ασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κατμαντού (Νεπάλ) στις 3 Δεκεμβρίου, και οι δύο εντός του έτους 2016.
3. Η πρόταση διεξαγωγής της Διάσκεψης της Ασίας στο Πακιστάν δεν καρποφόρησε λόγω των δυσκολιών που βίωναν και εξακολουθούν να βιώνουν οι συνδικαλιστές σε αυτή τη χώρα. Ούτε ήταν δυνατόν να γίνει στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, αν και ξεκίνησαν προσπάθειες γι’ αυτό.
4. Προτάθηκαν το Μάρτιο και έγιναν δεκτοί το Μάιο, οι 3 αντιπρόσωποι και οι δύο παρατηρητές οι οποίοι θα εκπροσωπούν την ΤUI μας στο 17ο Συνέδριο της ΠΣΟ (5 έως 8 Οκτωβρίου στο Durban, Νότια Αφρική): εκπρόσωποι: Δήμος Kουμπούρης, ΜarcosWolman και QuimBoix, παρατηρητές-φιλοξενούμενοι: MohanBahadur και KimankataLazare. Έτσι, όπως μας ζήτησε η Γραμματεία της ΠΣΟ θα υπάρχει ένας σύντροφος από κάθε ήπειρο. Δεν κατέστη δυνατό να έχουμε μια γυναίκα μεταξύ των 5 προτάσεων, δεδομένου ότι η δραστηριότητα της TUI μας σε κάθε ήπειρο είναι αυτή τη στιγμή υπό την ηγεσία ανδρών (στην Αμερική ήταν μια γυναίκα, η MarthaHervas, αλλά δυστυχώς έπρεπε να παραιτηθεί για λόγους υγείας ).
5. Έχει συνεχιστείσε καθημερινή βάση η διάδοση όλων των πληροφοριών που προκύπτουν τόσο από την διοίκηση της ΠΣΟ, όπως και αυτών από τους αγώνες των Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ) σε διάφορες χώρες, καθώς και από διάφορες οργανώσεις που διαπρέπουν στον αγώνα τους ενάντια στην καταπίεση του καπιταλισμού.
6. Προετοιμάζεται η παρέμβαση, σανΤUI, στο 17ο Συνέδριο της ΠΣΟ. Θα σταλεί προηγουμένως σε όλα τα μέλη της συλλογικής ηγεσίας της TUI, έτσι ώστε να μπορούν να γνωμοδοτήσουν πάνω σε αυτήν και να βελτιώσουν το περιεχόμενο της.
7. Βοήθεια στην σημαντική 11η Διάσκεψη της UFR (UniónFedéraledesRetraités) της CGTΧημικών της Γαλλίας, στις αρχές Ιουνίου το 2016. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.
8. Παρουσία στην 105ηΔιάσκεψη της ΙLOστην Γενεύη, Ιούνιος του 2016. Δεύτερη ομιλία για την διεκδίκηση από όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου τουνα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στη χώρα τους προς τους Συνταξιούχους και Επιδοματούχους (PyJ). Όπως συνέβη και πέρυσι, δεν φαίνεται να το έχουν ακούσει και θα χρειαστούν νέες αγώνες οργανωμένοι από την ΤUI μας. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.
9. Παρουσία στην ετήσια συνάντηση των φίλων της ΠΣΟ. Γενεύη, Ιούνιος του 2016. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.
10. Συμμετοχή στην ετήσια συνάντηση του Προεδρικού Συμβουλίου της ΠΣΟ, που πραγματοποιήθηκε στο Βιετνάμ στις αρχές Μαρτίου το 2016. Σε αυτήν συγκλήθηκε το 17ο Συνέδριο της ΠΣΟ. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.
11. Κοινοποίησα διάφορες απόψεις ως συνδικαλιστής ηγέτης, σαν τροφή για σκέψη για τη συλλογική συζήτηση που θα αντιπροσωπεύσει το 17ο Συνέδριο της ΠΣΟ. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.
12. Διάφορες δραστηριότητες τόσο στο ισπανικό κράτος όσο και σε άλλες χώρες, για την βοήθεια της εξάπλωσης και διάδοσης του 17ου Συνεδρίου της ΠΣΟ.

Β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.-

1. Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Πρώτη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη ταξικών οργανώσεων Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ), συντονισμένωνστην αντίστοιχη TUIτης ΠΣΟ. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1στα πρακτικά της εν λόγω Διάσκεψης, στα οποία περιγράφεται λεπτομερώς πώς συμμετέχουν 54 οργανώσεις από 42 χώρες.
2. Βοηθήσαμε τους συντρόφους Δήμο Koυμπούρη και QuimBoix, ως Πρόεδρο και Γ.Γ. της ΤUI μας, στην συνάντηση που συνεκλήθη από τη Γραμματεία της ΠΣΟ, στην Αθήνα την 1η Απριλίου, προκειμένου να μοιραστούν τις εμπειρίες του συνδικαλιστικού έργου των 10 TUI της ΠΣΟ. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
3.- Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 2 Απριλίου, μια σημαντική συνάντηση των ηγετών της ΤUI μας, η οποία οδήγησε σε ένα έγγραφο που απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ηγεσίας της ΤUI μας, που το ενέκριναν. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
4. Σαν σημαντική δραστηριότητα, θα πρέπει να σημειωθεί η απόφαση για τη διεξαγωγή, την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, μία πολύ σημαντικήΔιεθνιστική Ημέρα Αγώνα των Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ) όλων των χωρών. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
5. Εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για τη λειτουργία της ΤUI μας το ότι είναι πολύ λίγες οι οργανώσεις που συνέβαλαν με την συστατική ετήσια συνδρομή τους. Ελπίζουμε σύντομα να ξεκινήσει το έργο της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών (που δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2014 και εξακολουθεί να είναι σχεδόν ανενεργή), που θα έπρεπε να βοηθήσει τον Γραμματέα Οικονομικών, José MariaLucas, σε αυτό το έργο.
6. Εξακολουθούμε να αναμένουμε την απάντηση των συντρόφων της ΠΕΟ Κύπρου όσον αφορά την πρόταση που αποδέχθηκε, στις 2 Απριλίου 2016 στη συνάντηση που έγινε στην Αθήνα, ο σύντροφος ΚώσταςΣκαρπάρης, και που υπενθυμίστηκε στη Δανία στον σύντροφο Πιερή Πιερή . Ήταν το ότι έγινε δεκτό να διεξάγειη Κύπρος την ΠρώτηΔιάσκεψηΣυνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ) των Αραβικών Χωρών εντός των πρώτων μηνών του 2017.
7. Λυπόμαστε για το γεγονός ότι εξακολουθούν να είναι λίγες συναντήσεις Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ) σε παγκόσμιο επίπεδο από κάθε χώρα, διότι πρέπει να ενισχύσουμε τα θεμέλια της οργάνωσης μας, ωςΤUI, και να βελτιώσουμε τον συντονισμό των υφιστάμενων οργανώσεων που έχουν ίδια αλλά διασκορπισμένη, δραστηριότητα.
8. Να ζητήσουμε εκ νέου από όλα τα συνδικάταΣυνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ)να στέλνουν πληροφορίες στην διοίκηση της ΤUIγια όλες τις δραστηριότητες τους. Μόνο τότε θα μπορούμε να τις διαδώσουμε και να διασφαλίσουμε ότι, όπως κάνουν και οι σύντροφοι της Αργεντινής, χρησιμεύουν ως παράδειγμα για την τόνωση των αγώνων μας σε άλλες χώρες.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
ΤΑΞΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΩΝ (PyJ)
ΤΗΣ TUI ΤΗΣ ΠΣΟ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Η Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο σχολείο "RantzausmindeEfterskole" στην πόλη του Svendborg, Δανία, στις 20 Ιουλίου 2016.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ.
 

Συμμετείχαν 34 ηγέτες των οργανώσεων των συνταξιούχων από 14 χώρες:

Δανοί συνδικαλιστές, με τέσσερις εκπροσώπους.
Πολιτιστικός ΣύλλογοςΣυνταξιούχων και Επιδοματούχων(PyJ) της Δανίας, με τρεις αντιπροσώπους.
ΠΑΜΕ (Ελλάδα), με δύο εκπροσώπους.
ΠΕΟ (Κύπρος), με έναν εκπρόσωπο.
MODEPEN (Γαλικία), με έναν εκπρόσωπο.
ΜAREAΣυνταξιούχων (Καταλανία) με μια εκπρόσωπο.
LAB (Χώρα των Βάσκων), με δύο εκπροσώπους.
Συνδικαλιστικό Αριστερό Ρεύμα (Αυστρία) ρεύμα, με μια εκπρόσωπο.
Συνταξιούχοι (Ιρλανδία), με μια εκπρόσωπο.
Συνταξιούχοι (Ρωσία), με δύο εκπροσώπους.
Συνταξιούχοι (Κροατία), με έναν εκπρόσωπο.
UFR-CGT-Χημικών (Γαλλία), με δύο εκπροσώπους.
FSC (Γαλλία), με δύο εκπροσώπους.
CGTP-IN (Πορτογαλία), με μια εκπρόσωπο.
USB (Ιταλία), με μια εκπρόσωπο.
CSU (ισπανικό κράτος), με τρεις αντιπροσώπους.
Ένας παρατηρητής από το Ευρωπαϊκό Γραφείο της ΠΣΟ.
Διεύθυνση της ΤUI Συνταξιούχων και Επιδοματούχων(PyJ)της ΠΣΟ, με πέντε εκπροσώπους.

Πρώτα έγιναν οι παρουσιάσεις για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας γνωριμίας.

Ησυνδικαλίστρια ηγέτης της Δανίας, JanniMilsted, άνοιξε την Διάσκεψη, καλωσορίζοντας τους παρόντες και ευχόμενη επιτυχία στη συλλογική εργασία.
Ο Πρόεδρος της ΤUI και του ΠΑΜΕ Συνταξιούχων και Επιδοματούχων(PyJ), Δήμος Κουμπούρης, έκανε την εναρκτήρια ομιλία και παρουσίασε το Έγγραφο για συζήτηση (επισυνάπτεται).
Ο Γενικός Γραμματέας της TUI, QuimBoix, διαβάστε το κείμενο που είχε προετοιμαστεί και διανεμηθεί σε 6 γλώσσες (Ισπανικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά και της Δανικά), το οποίοεπισυνάπτεται.
Ο Γραμματέας Οικονομικών της ΤUI, José MariaLucas, παρουσίασε το σχέδιο Διακήρυξης της Δανίας (επισυνάπτεται).
Όλες οι αντιπροσωπίες παρενέβησαν, εξηγώντας τις εμπειρίες του αγώνα τους και συμβάλλοντας με τις ιδέες τους στο να εμπλουτιστούν τα έγγραφα. Επισυνάπτονταιαυτές οι παρεμβάσεις στις γλώσσες στις οποίες παραδόθηκαν.
Οι σύντροφοι Kουμπούρης και Lucas έκαναν τις αντίστοιχες περιλήψεις των εισφορών, αναφέροντας τις τροπολογίες που έγιναν δεκτές. Τα εγκεκριμένα έγγραφα θα δημοσιευθούν.
Ψηφίστηκαν έγγραφα (μετρώντας χωριστά τις ψήφους των οργανώσεων που συνδέονται με την ΠΣΟ και των προσκεκλημένων οργανώσεων). Τα δύο έγγραφα εγκρίθηκαν ομόφωνα.
Ο Γενικός Γραμματέας της TUI,QuimBoix, παρουσίασε την πρόταση της ευρωπαϊκής ομάδας διοίκησης της TUI. Υπήρχε ένας γύρος παρεμβάσεων και ψηφίστηκε, με όλες τιςψήφους θετικές, εκτός από μία αποχή.

Συστάθηκε η νέα ομάδα ευρωπαϊκής διοίκησης όπως ακολουθεί:
Vladimir Kapuralin (Κροατία)
Έλενα Skvortsova (Ρωσία)
Anders Kritersen (Δανία)
Tony Donaghey (Μεγάλη Βρετανία)
Fabrizia Casalini (Ιταλία)
Ένας PyJ του ΠΑΜΕ (που θα συγκεκριμενοποιηθεί τον Σεπτέμβριο)
Ένας PyJ της ΠΕΟ (που θα συγκεκριμενοποιηθεί τον Σεπτέμβριο)
Και, ως επισκέπτης, η Claude Gillet-ColArt (Γαλλία, CGT-Quim)

Ο Quim Boix, ως Γενικός Γραμματέας της TUI των PyJ της ΠΣΟ, έκανε την ομιλία λήξης που παραδόθηκε σε 4 γλώσσες (δανικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά). (Επισυνάπτεται)

Εψάλη η Διεθνής, ο καθένας στην δική του γλώσσα (και οι περισσότεροι με υψωμένες τις γροθιές).
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 

Η νέα διοίκηση έχει ήδη κάνει μια πρώτη συνεδρίαση στη Δανία, όπου συμφωνήθηκε ότι:

1)Αποτιμάται πολύ θετικά η ΠρώτηΔιάσκεψη, τόσο για τις παρουσίες όπως και για τις εισφορές, συζητήσεις και τα ληφθέντα μηνύματα.
2) Όταν γίνουν γνωστά τα ονόματα των εκπροσώπων του ΠΑΜΕ και ΠΕΟ,  τότε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα αποφασίσουν ποιο πρόσωπο θα τους συντονίζει.
3) Θα κάνουν μια επισκόπηση των εγκεκριμένων εγγράφων ώστε να θεωρηθούν τελικά έγγραφα.
4) Θα δομήσουν το έργο τους σε 3 τομείς που βασίζονται στις διαφορετικές πραγματικότητες τους: α) της Μεσογείου, β)τηνκεντρική (η οποία στο μέλλον θα  υποδιαιρεθεί σε σκανδιναβικές χώρες και την κεντρική), και γ) οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες.
5) Θα διαδώσουν την πραγματοποίηση τηςΔιάσκεψης και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν.
6) Θα εργαστούν για να διατηρήσουν και να διευρύνουν τις επαφές που έκαναν δυνατή αυτή την πρώτη Διάσκεψη.
7) Θα προετοιμάσουν τη δράση της 1ης Οκτωβρίου για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 54 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 42 ΧΩΡΕΣ (κάποιες με έγγραφα που εξηγούν την πραγματικότητα τους στο θέμα των συντάξεων, και άλλες με μόνο ένα χαιρετισμό):

Αλβανία: Συνταξιούχοι.
Αυστρία: GLB-Bundessekretär im ÖGB, FederalSecretaryoftheLeftBlock (Ομοσπονδιακή Γραμματεία του Αριστερού Μπλόκου)  .
Βοσνία:Συνταξιούχοι.
Βουλγαρία: FPB.
ΚανάριοιΝήσοι:FSΟC (FrenteSindicalObrerodeCanarias).
Καταλανία: Intersindical CSC.
Τσεχία:Συνταξιούχοι.
Κύπρος: ΠΕΟ.
Κροατία: Συνταξιούχοι.
Δανία:Συνταξιούχοι Συνδικαλιστές, Πολιτιστικός Σύλλογος Συνταξιούχων, Συνδικάτο Συνταξιούχων κατασκευών, Βετεράνοι Διεθνείς Ταξιαρχίες, Αντιφασιστική Επιτροπή Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, Μετανάστες συνταξιούχοι.
Ισπανικόκράτος: MareadePensionistas, CSC (Ταξικός Συνδικαλιστικός Συντονιστής), CSIτηςΑστούριας, CSUτων Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ), FSC (Ταξικό Συνδικαλιστικό Μέτωπο), IntersindicalValenciana.
Xώρα των Βάσκων: LAB.
Φινλανδία:Συνταξιούχοι Ξυλείας ( Carpenters'Unionτου Ελσίνκι).
Γαλλία:UFRτης CGT-Χημικών, FSC (Ταξικό Συνδικαλιστικό Μέτωπο), FNAF-UIS Αγροδιατροφής.
Γαλικία:Κίνημα της Γαλικίας για την Υπεράσπιση των Δημοσίων Συντάξεων (MovementoGalegoenDefensadasPensiónsPúblicas) MODEPEN.
Γεωργία:Συνταξιούχοι.
Μεγ. Βρετανία: RMT Britain(Συνδικάτο Μεταφορών).
Ελλάδα: ΠΑΜΕ.
Ουγγαρία:Συνταξιούχοι, Munkaspart.
Ιρλανδία: WP Northen Ireland Trade Union Group.
Ιταλία: USB (Unione di Base Sindicale), Ρ. CARC Bérgamo, Liste Disoccupati e Precari de Milano, CARC Milano, Sindacato Lavoratori in Lotta (SLL) di Napoli, direttivo regionale Toscana del Sindacato Pensionati Italiani della CGIL (Confederazione Generale Italiana Lavoratori) .
Μακεδονία:Συνταξιούχοι.
Μάλτα: Συνταξιούχοι.
Μονακό: Union des Retraités de Monaco (membre de la Direction collective (Comité Fédéral) de lÚnion des Syndicats de Monaco).

Νορβηγία:Συνταξιούχοι.
Πολωνία: Światowa Federacja Związków Zawodowych.
Πορτογαλία: CGTP-IN.
Ρουμανία:AsociatiaRomaniaMuncitoare (Worker´sRomaniaAssociation).
Ρωσία:Συνταξιούχοι.
Σερβία: Συνταξιούχοι.
Ελβετία:Συνταξιούχοι.
Τουρκία: Sendika Nakliyat, Επιτροπή Συνταξιούχων.
Τουρκοκύπριοι: KTAMS (Cyprus Turkish Civil Servants Trade Union).
Ουκρανία: Συνταξιούχοιτου Lugansk.

Χαιρετισμούς από οργανώσεις συνταξιούχων από άλλες ηπείρους (με πραγματικότητες παρόμοιες στις συντάξεις):

Αυστραλία
Καναδάς
ΗΠΑ

Επιπλέον, υπάρχουν επαφές με:

Γερμανία, Βέλγιο, Λευκορωσία, Ισλανδία και Σουηδία

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ:
Θεωρούμε χρήσιμο να δώσουμε αυτή την πρόσθετη πληροφόρηση.

Σύνοψη εξόδων της Ευρωπαϊκής διάσκεψης στη Δανία:

(Σε ευρώ και κορώνες Δανίας), δεν περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια που πλήρωσε κάθε συμμετέχοντας αφ’ εαυτού ή η οργάνωση του (αναφέρεται η ενοικίαση αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά και που πλήρωσε η CSU Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ) της Ισπανίας.

ΕΥΡΩ  DKK
Διαμονή
2700,00
Διαμονή Cº 7,7078
14.800,00
Διάφορα
Χρέωση συνοδών 60,02
-715,00 Τροφή
Μεταφορά
Διάφορα
Χρέωση συνοδών 2.013,50
10951,98
    100,00
-4.200,00
Σύνολο δαπανών σε ευρώ 2.045,02 Σύνολο δαπανών σε DKK 23.755,48
Αντιστοιχία σε ευρώ δαπάνεςDKK 3.356,09  23.755,48
Συνολικό κόστος 5.401,11 
Συνεισφορά CSU στην διάσκεψη 1.237,66 
Πραγματική δαπάνη                        4.163,45
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA UIS DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS
Atenas 1 de abril de 2.016
Camaradas.
Primero agradecer al Secretariado de la FSM que se haya convocado esta importante reunión.
Os hablo en nombre de la UIS de PyJ, la más joven por su creación y la más veterana por los sindicalistas que la componemos.
Ayer preparamos nuestras intervenciones y luego escucharéis al camarada Dimos Koumpouris del PAME que, como Presidente de nuestra UIS, explicará sus muy interesantes experiencias de trabajo sindical y popular con los PyJ griegos, desde hace 70 años, los mismos que tiene la FSM.
Empezamos diciendo que estamos de acuerdo con todas las propuestas que nos ha presentado el camarada Georges Mavrikos, Secretario General de la FSM.
Para nuestra UIS el 17 Congreso es el objetivo prioritario de nuestro trabajo sindical este año 2.016. Como UIS vamos a hacer todo lo que podamos para asegurar que sea un gran éxito para la larga lucha de defensa de la clase obrera, lucha que solo daremos por acabada cuando consigamos destruir el capitalismo y su instrumento de guerra y genocidio, que es el imperialismo que capitanean la OTAN y sus aliados en la UE. Nuestro objetivo es el socialismo.
Les he entregado en mano a cada uno de ustedes, y en varios idiomas (árabe, español, francés, griego e inglés), las 4 páginas resumen de nuestro trabajo como UIS desde el 16 Congreso de la FSM, tal como nos pidió el Secretariado.
Fue un acierto la creación de nuestra UIS en el 16 Congreso de la FSM.
La existencia de pensiones es un gran logro en la larga lucha de la clase obrera. La victoria de la Revolución de Octubre y su extensión a otros países permitió generalizar esta conquista, que llegó a concretarse con el derecho a una pensión suficiente para una vida digna con solo 25 años de trabajo asalariado. Esta conquista, en los países que construían el socialismo, permitió que los sindicatos de clase de los países capitalistas europeos la extendieran a casi toda Europa en pocos años. También alcanzó a otros continentes, aunque en muchos países se limitó a los empleados del sector público.
Todo ciudadano aspira a vivir muchos años, y por ello desea llegar a pensionista. También los trabajadores sindicados, y también los dirigentes sindicales. Pero muchos, demasiados, dejan la actividad sindical en el mismo momento en que acaban su vida de asalariados. Grave error que permite a la burguesía atacar los derechos de las personas que pueden tener una esperanza de vida que oscila entre 10 y 30 años más que los que se tienen en el momento de la jubilación.
El sindicalismo de clase ha de organizar a los PyJ, y el mejor lugar para hacerlo es el entorno donde viven. Es en este entorno que están cotidianamente, es cerca de sus residencias donde ven y hablan a más personas, donde pueden intervenir constante y colectivamente para enfrentar los problemas que el capitalismo provoca.
Los PyJ somos casi el 20 % de la población mundial y casi el 30 % de las personas con derecho a voto. Por ello es muy importante organizar a los PyJ en todo el planeta.
Lo anterior no es obstáculo para que periódicamente un jubilado se vea con sus antiguos compañeros de trabajo, pero lo normal es que no pueda hacerlo cotidianamente ya que residen en lugares distanciados, y con la edad el desplazarse se va complicando.
Pedimos pues a todas las UIS que preparen a los trabajadores que se van a jubilar para que no dejen de luchar sindicalmente una vez pasen a cobrar su pensión. Para mejorar y mantener las pensiones también es necesaria la lucha de los PyJ.
También pedimos a todas las UIS, así como a todos los sindicatos afiliados a la FSM, que expliquen la necesidad de seguir la lucha sindical, como veteranos, una vez jubilados.
Por ello tanto el camarada Dimos como yo os esperamos a todos para que paséis a militar sindicalmente en nuestra UIS, vais a asegurar un buen relevo de los que ahora dirigimos el trabajo de esta UIS, la décima y última creada por la FSM.
El capitalismo pretende hacer negocio con todo, y por ello ahora está intentando privatizar todos los sistemas públicos de pensiones. Representan éstos una masa económica enorme, de las mayores que pueden mover los bancos y empresas financieras. Es pues un pastel económico que desean comerse los grandes capitalistas robándolo (como todo lo que poseen) de la propiedad pública.
Aquí el sindicalismo amarillo, el sindicalismo reformista de conciliación de clases, el sindicalismo ejercido por la CSI y sus sucursales como la CES, ayuda constantemente al empresariado, promoviendo las excelencias de los fondos privados de pensiones. Por ello firman acuerdos, como en España hicieron, en enero de 2.011, los sindicatos amarillos CCOO y UGT junto al gobierno del PSOE, que retardó a 67 la edad de jubilación y se rebajaron las cantidades a cobrar hasta un 30 %.
Como demostración clara del agradecimiento de la patronal a los sindicatos amarillos y reformistas os paso una foto que publica el Boletín del PAME que nos ha repartido en esta reunión el camarada Dimos, es la foto del gran abrazo público, muestra de gran amistad y de agradecimiento de la Directora Gerente del FMI, Fondo Monetario Internacional, la Sra. Christine Lagarde, a la Secretaria General de la CSI, la Sra. SharanBurrow. La copio aquí:

Ciertamente esta foto explica mejor que un discurso cuales son las relaciones de la CSI con nuestro enemigo de clase, el FMI.
Para organizar a los PyJ del mundo hicimos el congreso fundacional de nuestra UIS en Barcelona, el pasado febrero de 2.014. Asistieron un centenar de sindicalistas de los 5 continentes, y además de aprobar importantes documentos que pueden consultar en nuestra web en 11 idiomas (http://www.pensionistas.info/web/), elegimos un equipo de dirección compuesto por 24 veteranos y expertos sindicalistas de 19 países de todas los continentes.
Ahora estamos aplicando los acuerdos de nuestro Congreso Fundacional y estamos creando las estructuras regionales. El pasado 30 de setiembre creamos la regional americana con la participación de 25 países. El 20 de julio crearemos la europea en Dinamarca. En noviembre de este año haremos lo mismo en África, siendo los sindicatos de Senegal los que acogerán la reunión. Por último el 3 de diciembre, en Nepal, crearemos la estructura de Asia y Oceanía. La situación de los PyJ es muy diferente de un continente a otro, pero con la lucha iremos igualando, a mejor, estas realidades.
Quiero, desde ya, pedirles su ayuda para que todas estas Conferencias Regionales sean un éxito. Necesitamos su ayuda pues no tenemos estructura previa, la estamos creando, y son los sindicatos afiliados a la FSM los que deben ayudarnos.
Por último os pido también que ayudéis al éxito de la Jornada de Lucha Mundial de los PyJ que convocamos para el 1 de octubre de cada año. Es la fecha de la ONU para los jubilados que vamos a transformar de Jornada Conmemorativa a Jornada Reivindicativa. Ya la incluyeron los camaradas que participaron en la Primera Conferencia Regional Americana de nuestra UIS, y ahora la asumimos como Jornada Mundial.
Con esta Jornada de Lucha por los derechos y reivindicaciones de los PyJ, 4 días antes de que empiece el 17 Congreso vamos a popularizar este gran evento del sindicalismo de clase. Aprovecho para deciros que, a pesar de nuestras limitadas finanzas (los PyJ son los que menores cuotas pueden pagar a sus sindicatos), ya hemos hecho una importante y extraordinaria aportación económica como UIS de la FSM para el 17 Congreso.
Gracias por vuestra atención.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
02.04.16, συνάντηση των ηγετών της TUI μας που ήταν παρόντες στην Αθήνα για την εφαρμογή των συμφωνιών της συνάντησης την προηγούμενη ημέρα.
Στην συνάντηση είμασταν παρόντες οι σύντροφοι Δήμος Κουμπούρης, Πρόεδρος της ΤUI μας,  Παναγιώτης Παλμός, επικεφαλής της Τεχνικής και Έρευνας της Επιτροπής, Κώστας  Σκαρπάρης, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου και εγω ως Γενικός Γραμματέας.
Τα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης ήταν οι εξής:
1) Χαιρετήσαμε την επιτυχία της συνεδρίασης της ΤUI, την οποία και εκτιμήσαμε σαν πολύ ανώτερη από την προηγούμενη συνεδρία, περίπου 3 χρόνια πριν.
2) Δεσμευτήκαμε ως TUI Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ) να βοηθήσουμε την διοίκηση της ΠΣΟ ώστε να εχει επιτυχία το 17ο Συνέδριο.
3) Επιβεβαιώσαμε οτι τα προβλήματα Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ) έχουν τις ρίζες τους στην καπιταλιστική λειτουργία των περισσοτέρων χωρών του κόσμου. Ως εκ τούτου, εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το σοσιαλισμό και το τέλος του ιμπεριαλισμού.
4)  Κατά κύριο λόγο να επιμείνουμε ότι σε όλες τις δραστηριότητες και τις δράσεις της ΤUI, συμπεριλαμβανομένων των συνεδρίων από ήπειρο σε ήπειρο, πρέπει να εργαστούμε για να ενσωματώσουμε στο έπακρο οργανώσεις, που χωρίς να συνδέονται με την ΠΣΟ είναι πρόθυμες να πολεμήσουν στο πλευρό μας.
5)  Να  ξεκινήσει μια εκστρατεία συλλογής οικονομικής ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση του 17ου Συνεδρίου. Θα χρησιμοποιήσουμε τα εισητήρια που επιμελήθηκε η Γραμματεία της ΠΣΟ.
6)  Να ανατεθεί στους Συνταξιούχους και Επιδοματούχους (PyJ) του ΠΑΜΕ ο σχεδιασμός, πριν από το τέλος του τρέχοντος Απριλίου μιας αφίσας για τη διάδοση της πραγματοποίησης του 17ου Συνεδρίου με τις απαιτήσεις τών Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ). Αυτή η αφίσα θα κοινοποιηθεί μέσω διαδυκτύου, και θα πρέπει να προστεθούν σε κάθε ήπειρο και χώρα οι οι ειδικότερες αξιώσεις και θα διανεμηθεί σε χαρτί, όπου είναι δυνατόν.
7) Να προετοιμαστεί η επιλογή των τριών εκπροσώπων και των δύο παρατηρητών που μας αντιστοιχούν, ως εκπρόσωποι της TUI μας στο 17ο Συνέδριο. Ζητήσαμε από τα 24 μέλη της ηγεσίας της TUI μας να μας στείλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Μαΐου. Θα προσπαθήσουμε να είναι και μια γυναίκα ανάμεσα στους 5 αυτούς.

8) Να καθοριστεί μια Παγκόσμια Ημέρα Αγώνα για την υπεράσπιση των αξιώσεων Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ), την 1η Οκτωβρίου. Είναι η παγκόσμια ημέρα των Συνταξιούχων καθορισμένη από τον ΟΗΕ, την οποία θα μετατρέψουμε απο ημέρα μνήμης σε ημέρα διεκδίκησης αξιοπρεπούς ζωής για τους συνταξιούχους. Την 15η Μαΐου ο σύντροφος Παλμός Παναγιώτης θα μας δώσει το έγγραφο της σύγκλισης. Αυτή η Ημερα Αγώνα κάθε χρόνο θα πρέπει επίσης να χρησιμεύσει για τον εορτασμό της επετείου της ΠΣΟ (η οποία είναι μόλις δύο ημέρες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου) και φέτος θα χρησιμεύσει στην ενίσχυση της εκλαΐκευσης του 17ου Συνεδρίου της ΠΣΟ, η οποία θα αρχίσει τέσσερις ημέρες αργότερα.
9)Να προταθεί στο σύντροφο της Αργεντινής και εκλεγμένο μέλος Μarcos Wolman, στο ιδρυτικό συνέδριο της ΤUI μας, ως  ηγέτης της, να αποδεχθεί να αντικαταστήσει την σύντροφο Martha Hervas του Ισημερινού, η οποία, για λόγους υγείας, παραιτήθηκε από το έργο της ως υπεύθυνη Αντιπρόεδρος για την ΤUI μας για την Αμερική. Δεν προτείνουμε τον Frank Goodsmith από τις ΗΠΑ λόγω των πολλών καθηκόντων που του έχουν ήδη ανατεθεί από τη Γραμματεία της ΠΣΠ. Ούτε προτείνουμε τη σύντροφο Ermela Lazara Santiago CTC απο την Κούβα αφού δεν συμμετείχε στο Πρώτο Συνέδριο της Αμερικής που πραγματοποιήθηκε στο Κίτο.
10) Να συγχαρούμε τους συντρόφους στην Αργεντινή, την Κολομβία, τη Βραζιλία,  την Ονδούρα, το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό και τον Ισημερινό για τις πληροφορίες που μας έχουν στείλει για τους αγώνες τους, ως  Συνταξιούχοι και Επιδοματούχοι (PyJ). Ένα σημαντικό μέρος από αυτές είναι στην ιστοσελίδα μας. 
11) Να σιγουρευτούμε οτι  θα συγκεκριμενοποιηθεί η διεξαγωγή Διασκέψεων και Συνεδρίων, από χώρα σε χώρα, και να συντονιστεί η οργανωτική δομή τών αγώνων των Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ), όπως προβλέπεται στη Βραζιλία τον Αύγουστο του 2016, με σύγκλιση  από το CTB.
12) Να κυρωθεί η σύγκληση της Πρώτης Διάσκεψης στην Ευρώπη (στην οποία έχουμε, επίσης, καλέσαμε τους τούρκους συντρόφους στις 01/04/16 στην Αθήνα, και τους τουρκοκύπριους συντρόφους μέσω της ΡΕΟ) των ευρωπαϊκών ταξικών οργανώσεων  Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ) της ΤUI και άλλων παρατηρητών ή φίλιων μας, για τις 20 Ιουλίου στην Δανία. Να χαιρετήσουμε τον σύντροφο Janni Mislted για το ρόλο του ως βετεράνος συνδικαλιστής ο οποίος  ηγείται την συνέλευση στη χώρα του. Έρχονται στη Δανία στις 18 Ιουλίου, όλα τα μέλη της ηγεσίας της TUIμας,  ευρωπαίοι, και φεύγουν στις 22, προκειμένου να παραστούν στην προπαρασκευαστική συνέλευση στις 19/07/2016 των συνεδριάσεων της 20ης, καθώς επίσης και της 21/07/16 που θα είναι η πρώτη των εκλεγμένων μελών, μία ημέρα πριν, για να καθοδηγήσει την TUI μας στην Ευρώπη.
13) Να δεσμευτούμε για να ολοκληρωθεί η διάδοση της Επιστολής Σύγκλισης (η οποία είναι επί του παρόντος στα δανικά, γερμανικά, ρωσικά, πορτογαλικά, ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά) για να φτάσει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ειδικότερα στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες  (στις 01/04/16 παραδόθηκε στη Λευκορωσία). Σε αυτές τις τελευταίες ο σύντροφος  Δήμος θα παρακολουθεί  με τη βοήθεια της Γραμματείας της ΠΣΟ.
14) Γίνεται επίσης, μια προσπάθεια να μεταφραστεί το βασικό έγγραφο για την συζήτηση στη Δανία στο μέγιστο των γλωσσών. Ο σύντροφος Βλαντιμίρ από την Κροατία, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αξίωμα του ως Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη (λόγω άλλων υποχρεώσεων στη χώρα του) φροντίζει για τη μετάφραση της σε κροατικά και ρωσικά.
15) Προς το παρόν έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους στη Δανία σύνέδροι από την Ελλάδα,  Κύπρο, Ιταλία,  Γαλλία, Βρετανία και Ισπανία. Περιμένουμε απαντήσεις από τη Γερμανία, την Τουρκία, τη Λευκορωσία, τους τουρκοκύπριους, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Κροατία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.
16) Αναμένουμε να έχουμε νέες λεπτομέρειες της προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης ώστε ο Quim Boix να επισκεφθεί τη Δανία στα μέσα Απριλίου. Τα κύρια προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν  είναι οι μετακινήσεις από το αεροδρόμιο προς το τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης και διαμονή (περίπου δύο ώρες), και το έργο της μετάφρασης σε πολλές γλώσσες.
17) Είναι αποδεκτά τα κόστη αυτής της Διάσκεψης, τα οποία θα αναλάβει η ΤUI μας για να βοηθήσουμε την παρουσία της ΠΣΟ στη Δανία (θα είναι πλήρης διαμονή € 60 ανά άτομο ανά ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο και 70 € σε μονόκλινο δωμάτιο), υπενθυμίζοντας ότι το κόστος θα καταβάλλεται για δυο μέρες μόνο  για έναν αντιπρόσωπο / σε κάθε βοηθητική οργάνωση. Οι επιπλέον εκπρόσωποι και ημέρες (το μέγιστο ημερολογιακή εβδομάδα), θα πρέπει να πληρωθούν στην ΤUI των αντίστοιχων συμμετεχόντων κατά τη στιγμή της άφιξής τους στη Δανία.
18) Να ενσωματωθεί στην αντιπροσωπεία που θα πάει στη Δανία από την Αθήνα για να παραστεί στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη, η σύντροφος Mercedes Roldán που θα μας βοηθήσει στο έργο του διερμηνέα, αφού μιλά ρωσικά, ελληνικά και ισπανικά.
19)  Να επικυρωθεί η συμφωνία που ελήφθη στη Σενεγάλη, με τα συνδικάτα αυτής της χώρας (με την παρουσία των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ΠΣΟ  Γκαμπόν, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Μπουρκίνα Φάσο, Μπενίν, Ακτή Ελεφαντοστού και  Σενεγάλης), από τον Γενικό Γραμματέα της ΤUI μας, ώστε τον Νοέμβριο του 2016 να πραγματοποιηθεί στο Ντακάρ η Αφρικανική Διάσκεψη ταξικών οργανώσεων Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ), με τη βοήθεια των γραφείων που έχει η ΠΣΟ σε αυτήν την ήπειρο. Ο Quim Boix θα παρακολουθήσει αυτό το Συνέδριο και θα έχει την παρακολούθησηαυτής της σύγκλισης.
20)Να κυρωθεί η σύγκληση της Πρώτης Διάσκεψης στην Ασία και την  Ωκεανία από τις ταξικές οργανώσεις Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ) της ΤUI μας, για τις 3 Δεκεμβρίου στο Νεπάλ. Να οριστεί ο σύντοφος Δήμος Κουμπούρης να είναι στο Νεπάλ την 1η Δεκεμβρίου και με αναχώρηση στις 5 Δεκεμβρίου, προκειμένου να προεδρεύει και να διεξάγει όλες τις συνεδριάσεις της TUI μας στο Νεπάλ. Να οριστεί ο σύντροφος Quim Boix να προετοιμάσει την Επιστολή Σύγκλισης αυτής της Διάσκεψης, σε συμφωνία με τους συντρόφους στο Νεπάλ, συμπεριλαμβανομένου του συντρόφου Mohan Bahadur KC, του συνδικάτου ENSA (Νεπάλ), και  των συντρόφων της ηγεσίας της TUIμας που κατοικούν στην Ασία και την Αυστραλία.

21)Λυπόμαστε που δεν είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την πρόταση του συνδικάτου PLFτου Πακιστάν να κάνουν τη Διάσκεψη Ασίας  Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ) στην πόλη της Λαχώρης, στις 6 Δεκεμβρίου, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που η χώρα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται.
22)Να βεβαιώσουμε ότι είχαμε μελετήσει το ενδεχόμενο της Διάσκεψης της Ασίας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, αλλά δεν μας ήρθε απάντησή τους την καθορισμένη ημερομηνία. Εξακολουθεί  η πιθανότητα τουριστικών ταξιδιών στη χώρα αυτή.
23) Να προταθεί στη Γραμματεία της ΠΣΟ, με την προηγούμενη συμφωνία της ΡΕΟ (στην οποία θα δώσει οδηγίες ο σύντροφος Κώστας Σκαρπάρης), η πραγματοποίηση στην Κύπρος της Διάσκεψης της ΤUI μας για τις αραβικές χώρες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017.
24)Να ζητηθεί από τον σύντροφο Κώστα Σκαρπάρη να γράψει μια επιστολή, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου της UIS μας, μέσα σε μία εβδομάδα, για να διεκδικήσουμε ώστε όλες συνδεδεμένες οργανώσεις ΤUI να πληρώσουν τα εκρεμμόντα τέλη. Αυτή τη στιγμή το 80% των εσόδων της ΤUI μας έχουν καταβληθεί από τους συντρόφους της Ισπανίας.
25) Να γίνει αποδεκτό το να αναμένουμε την 23η Μαΐου, την επόμενη ημέρα από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ώστε ο σύντροφος Κώστας Σκαρπάρης να  ξεκινήσει το συλλογικό έργο της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, δεδομένου ότι ο σύντροφος θα συμμετάσχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία της χώρας του για τις εκλογές της 22ας Μαΐου, ως υποψήφιος βουλευτής του κόμματος ΑΚΕΛ προασπίζοντας τα δικαιώματα των PyJ.
26) Να καθοριστεί  για το τέλος απριλίου  η επίδοση των τροποποιήσεων που βελτιώνουν το έγγραφο που πρόκειται να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο στις 20 Ιουλίου. Ο σύντροφος  Δήμος θα μας  παρουσιάσει εντός 20 ημερών κάποιες από αυτές.
27)  Να ζητηθεί και πάλι από τον σύντροφο Πιερή της ΡΕΟ Κύπρου να  προσπαθήσει να παρέμβει στην ιστοσελίδα της ΤUI μας, για να ενημερώσει το περιεχόμενό του στα ελληνικά. Αν τελικά δεν είναι δυνατόν οι σύντρόφοι του ΠΑΜΕ θα επιφορτισθούν με αυτό το σημαντικό έργο.

28) Να επιμείνουμε ώστε όλοι αγώνες τών Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ) να παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα μας.
29) Να  υπενθυμίσουμε στους ηγέτες ΤUI μας, που δεν το έχουν ακόμη πράξει, ότι πρέπει   εγγράφως (σε μια ή δύο σελίδες) να δώσουν βιογραφικό τους σημείωμα της συνδικαλιστικής τους ζωής.
30) Να επιμείνουμε να επεκταθούν οι απαντήσεις στην έρευνα σχετικά με την πραγματικότητα των νομικών δικαιωμάτων των Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ ) ώστε να γίνουν βήματα προς τα εμπρός στην κατάκτηση τους στο μέγιστο δυνατό των χωρών σε όλο τον κόσμο.
31) Να βοηθηθεί ο σύντροφος Quim Boix να προετοιμαστεί για τη δεύτερη παρέμβαση της TUI μας  προ της ΟΙΤ, θα είναι στην Ολομέλεια της 105ης  Διάσκεψης   που θα διεξαχθεί στη Γενεύη στις αρχές Ιουνίου. Ο στόχος αυτών των πέντε λεπτών παρέμβασης είναι το να γίνει δυνατόν να εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη (όπως έγινε σε 9 γλώσσες και δεκάδες ιστοσελίδες, με την πρώτη παρέμβαση της 4ης Ιουνίου 2015 στην αίθουσα του ΟΗΕ στη Γενεύη) ότι η ΤUI μας έχει μεταφέρει σε αυτό το όργανο τα δίκαια αιτήματα των μελών μας, ειδικά γνωρίζοντας ότι η ΟΙΤ ελέγχεται από τους φιλο-καπιταλιστές και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι στο πλαίσιο της ΟΙΤ, αλλά  στους αγώνες σε κάθε χώρα καθώς και σε αυτές του διεθνή συντονισμού, εκεί όπου θα  ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα μας.
32) Να συμφωνήσουμε ότι ο Quim Boix θα αντιπροσωπεύει την ΤUI μας στη Διάσκεψη Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ ) της CGT Χημικών της Γαλλίας στις αρχές Ιουνίου 2016 στο Montpelier.
33) Να ζητήσουμε από την  ΤUI Γεωργίας και Τροφίμων να μας ενημερώσει για τον αγώνα των Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ ) της. Έκαναν μια συνέλευση πριν από λίγους μήνες και τους  συναντήσαμε τυχαία, χωρίς να έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής τα εγκεκριμένα ή τα προς συζήτηση έγγραφα.
34) Να συνεχίσει το έργο της αναζήτησης νέων συνδικάτων και ενώσεων με ταξικά κριτήρια που να  μπορούν να ενταχθούν στην ΤUI μας και έτσι να ενισχυθεί ο αγώνας μας για τις απαιτήσεις  των Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (PyJ) σε όλο τον κόσμο.
35) Να δοθεί έμφαση στην ανάγκη να βελτιωθεί η συλλογική εργασία προς την κατεύθυνση της ΤUI μας, χρησιμοποιώντας περισσότερες και καλύτερες ανταλλαγές μέσω του διαδικτύου (για  εξοικονόμηση χρημάτων από ταξίδια για αντιπροσώπευση).
 
Βαρκελώνη, Απρίλιος 2016
http://www.pensionistas.info/web/sites/default/files/styles/large/public...
Quim Boix
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
 

Κάλεσμα της παγκόσμιας οργάνωσης
Συνταξιούχων και Επιδοματούχων τηςΠΣΟ.
Προςόλεςτιςοργανώσεις μέλητηςγια
ΔΡΑΣΕΙΣτην1ηΟΚΤΩΒΡΗ 2016
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣΗΜΕΡΑΣΑΓΩΝΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΚΑΙΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΩΝ
Η καπιταλιστική κρίση και βαρβαρότητα, βρίσκονται σεεξέλιξη, κεφάλαιο και κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν προσωρινήδιέξοδοφορτώνοντας  τα βάρητηςστουςσυνταξιούχους, στουςεργαζόμενους  και τα λαϊκάστρώματα.
Για να ενισχύσουντην καπιταλιστική ανταγωνιστικότητα οισυνταξιούχοι και Επιδοματούχοι σεόλοτονκόσμο βιώνουντην επιδείνωσητηςζωήςτους και τηνζωήτων παιδιώντους.
Οισυντάξειςτουςσυρρικνώνονται, οι παροχές ιατρικήςυγείας ιδιωτικοποιούνται, οικοινωνικέςδομέςδιαλύονται, τα δικαιώματα τουςγενικά περιορίζονται. Αλλούδεν υπάρχουντέτοια δικαιώματα.
Τα καπιταλιστικά κράτη και η μεγαλοεργοδοσία μειώνουντηνσυμμετοχήτουςστηνκοινωνική ασφάλιση και υγεία μεταβιβάζοντας όλα τα βάρηστους ασφαλισμένους εργαζόμενους και συνταξιούχους. Ανοίγοντας τοδρόμοστηνιδιωτική ασφάλιση. Σε αρκετέςχώρεςστονκόσμοδεν υπάρχουν καθόλου υποδομές, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη συντάξεις, κατοικία, ούτε καθαρόνερό.
Καλούμεσε πραγματοποίηση κάθεείδουςδράσεων (διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, επίδοδηεγγράφωνστις αρχές, συνελεύσεις, συνεντεύξειςκλπ)όλες μας τιςοργανώσεις Συνταξιούχων και Επιδοματούχων την 1ηΟκτώβρη Παγκόσμιας Ημέρας τωνσυνταξιούχων.
Αγωνιζόμαστε για:
1) Να απαιτήσουμετο παγκόσμιοδικαίωμα σεσύνταξη,
2) Τηνμείωσητηςηλικίας συνταξιοδότησης στουςάνδρες και ακόμηνωρίτερα στιςγυναίκες,
3) Δημόσια και δωρεάνκοινωνική ασφάλιση, 
4) Ιατρικήφροντίδακαιφαρμακευτικήπερίθαλψηδημόσιακαιδωρεάνγιαόλουςχωρίςόρουςκαιπροϋποθέσεις , 
5) Δημόσιεςσυντάξειςπουναικανοποιούντιςσύγχρονεςανάγκεςμαςώστεναζούμεμιααξιοπρεπήζωή (Κοινωνικέςπαροχές, κατοικία, πόσιμονερό, υγείακαιδιασκέδαση, συνεγγύςσυγκοινωνία, δωρεάν).

ΔΕΝΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΣΤΕΜΕΤΑΨΙΧΟΥΛΑΤΗΣ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΝΩΖΟΜΑΣΤΕΓΙΑΝΑΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΜΕΖΩΗΚΑΙΜΕΛΛΟΝ
ΑΝΑΛΟΓΑΜΕΤΟΝΠΛΟΥΤΟΠΟΥΠΑΡΑΓΟΥΜΕ
ΖΗΤΩΗΔΙΕΘΝΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΖΗΤΩΗ 1ηΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Camarades.
Cela est mon intervention officiel dans votre 11ème Conférence.
Je veux remercier aux camarades de la direction de l’UFR de nous avoir invités comme FSM (Federation Sindicale Internationale).
C’est notre premier contact et échange d’expériences depuis que l’UIS (Union internationale des Syndicats) des Pensionnés et Retraités est né à Barcelone le 4 février de 2.014.
C’est la plus jeune, par sa création, UIS de la FSM, mais à la fois elle est la plus pleine d’expériences et de capacité de direction de luttes. Nos membres ont déjà bataillé contre le Capitalisme et l l’Impérialisme pendant des décennies.
Les retraités nous serons progressivement une des couches plus importantes de toute la population mondiale, presque le 20 %. Et nous approchons le 30 % des votants.
Malheureusement les votes de nos camarades retraités vont plus à droite qu’à la vrai gauche. Et, pour qu’il n’y ait pas de confusion, pour nous FSM, la gauche ne peut être telle que si elle lutte réellement contre le capitalisme et contre l’impérialisme.
Je ne vais pas, au cours des 5 minutes que m’ont dit que doit approximativement durer mon intervention,  vous expliquer tout ce que je pourrais sur le travail de notre jeune UIS. Vous avez mon discours devant la 105 Conférence du BIT (Bureau Internationale du Travail), que je ferais publique dans 4 jours à la salle de l’ONU de Genève. Vous avez eu mes explications hier à la fin de vos débats, et j’ai envoyé à votre dirigeante Claude la photo de grande amitié entre la CSI et le FMI (photo qui résume la réalité de syndicalisme international), en plus de divers documents mentionné dans mes interventions, inclus un bref résumé de l’histoire officiel de la FSM en français.
Je vous conseille de regarder notre web en français comme UIS :  http://www.pensionistas.info/web/fret je reste en plus à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, pendant que nous serons ici à votre 11ème Conférence, et après à travers mon courrier électronique (si vous ne les avez pas, page web et mail, ne doutez à me le demander). En plus, comme j’ai déjà accepté des camarades d’Avignon, je peux me déplacer dans vos régions pour faire des activités d’information de la réalité actuelle de la FSM.
Vus les expériences que j’ai écouté de vos luttes (recueilli autan aux séances de votre Conférence comme aux moments des repas et d’autres moments de repos) je veux vous dire que vous coïncidez avec les retraités des autres pays de l’Europe et du Monde, et que nous les retraités nous avons plusieurs caractéristiques qui nous aident à mieux lutter.
Je vais les mentionner, bien en reconnaissant que nos problèmes de santé peuvent diminuer les capacités de lutte. Mais comme vieux syndicalistes, que nous sommes, nous allons certainement lutter jusqu’au dernier moment de notre vie, chacun selon ses possibilités, comme vous faites en ce moment en France (et la FSM, comme vous savez, vous soutienne dans cette très importante lutte. Notre Secrétaire Générale de la FSM, le dirigeant du PAME en Grèce, George Mavrikos, c’est déplacé hier à Marseille pour se manifester à votre côté. Vous pouvez voir ça dans la web en français de la FSM). George Mavrikos et la FSM ont appuyé contre la mauvaise loi du travail que veut imposer la social-démocratie (la grande collaboratrice du capitalisme). Nous lutterons toujours, comme retraité, à coté de notre classe, la classe ouvrière, la seule qui peut en finir avec les injustices que provoquent les multinationales qui gèrent le capitalisme mondial, et en particulier en gérant comme capitalistes l’Union Européenne.
Nos caractéristiques qui nous aident à lutter sont, à notre avis comme UIS de la FSM les 7 suivantes :
1) Nous ne pouvons plus être licenciés, ni sanctionnés par un entrepreneur.
2) Nous avons toute la journée à notre disposition pour organiser la meilleure façon d’intervenir dans les luttes.
3) Nous recevons notre salaire, actuellement pension, sans aucune relation avec notre intervention ou non dans les luttes. Notre participation aux luttes n’aura jamais des conséquences négatives sur nos revenus mensuels.
4) Nous avons très près de nous beaucoup d’autres pensionnés et retraités avec lesquels discuter.
5) Nous avons beaucoup d’années d’expériences bis à bis de comment organiser nos luttes.
6) Nous sommes plus convaincus que jamais de que notre ennemie principal est le capitalisme et son organisation génocide l’impérialisme (voir les réfugiés qui meurent par milliers, ou ceux qui meurent chez eux avant de pouvoir s’échapper des guerres dirigés par la OTAN pour voler les richesses des ex colonies).
7) Et nous savons expliquer nos arguments, d’une façon plus convaincante que jamais, en fonction des caractéristiques de celui qui nous écoute.
Alors camarades nous sommes dans des bonnes conditions pour lutter.
Et je vous demande de continuer à le faire.
Vous êtes dans ce 11ème Conférence en train de vous bien préparer pour le faire.
En plus de vous incorporer activement dans notre UIS, comme vous ferez le 20 juillet en assistant à la Première Conférence Européenne de notre UIS qui se tiendra en Danemark, je vous propose de décider de lutter avec les pensionnés et retraités du reste du Monde.
Vos problèmes sont semblables à ceux que nous avons les retraités des différents pays.
C’est pour ça que je vous propose au nom de la FSM de participer à la première journée de lutte internationale, dans les 5 continents, des retraités du monde.
Ça sera le prochain premier d’octobre, avec les 5 revendications suivantes, que nous déposerons aux mains de ceux qui sont les représentants publiques des citoyens, qui se résument avec la phrase suivante :
Le droit, à partir des 60 ans, à une pension publique qui face possible une vie digne.
Pour nous, UIS des Pensionnés et Retraités de la FSM, une vie digne signifie exactement, dans tous les continents, avoir le droit à 5 choses, les mêmes que la FSM exige pour tous les habitants de la Planète :
1) Eaux potable à la maison.
2) Nourriture saine et suffisante.
3) Endroit habitable où loger.
4) Santé publique et de qualité gratuite, plus les compléments nécessaire pour la vieillesse.
5) Loisirs, culture et transport de proximité, fournis par l’administration publique, gratuits et de qualité.
Et pour réclamer ça de façon plus utile pour tous, nous avons fixé la date du Premier Octobre, comme journée mondiale de lutte internationaliste des PeR. Nous ferons la première de ces journées cette année 2.016.
Nous allons renforcer cette Journée Mondial de Lutte avec les accords que nous prendrons en Danemark le prochain 20 juillet dans notre première Conférence Européenne d’organisations de classe des PeR.
Et nous allons expliquer nos résultats au 17 Congrès de la FSM qui se tiendra, en Afrique du Sud, peu de jours après cette journée de lutte mondiale des PeR.
Nous vous invitons à vous y adhérer et à faire à chaque endroit ce que vous croirez le mieux, par exemple : des manifestations, des concentrations, des assemblés, des débats publics, des conférences, des activités festives, et d’autres comme la rémission de notre liste de revendications à chaque autorité publique, la plus proche à chaque collectif de PeR.
Nous savons que les maires des villes n’ont pas la capacité légale de changer les lois qui nous limitent nos droits, mais nous devons leur donner notre liste de demandes en leur expliquant que, s’ils veulent les voix des PeR, ils doivent appuyer notre liste revendicative par des motions publiques approuvés par chaque mairie.
Comme ça nous allons augmenter notre influence, nos capacités de lutte, et complémenter notre travail dans notre branche productive d’origine, avec le travail plus proche à l’endroit où nous habitons tous les jours.
Camarades, avec ça je conclus mon discours, qui a été remis par écrit à votre direction pour que vous puissiez l’avoir en format électronique, ou en format papier.
VIVE L’UFR DE LA CHIMIE !
VIVE LES PENSIONNÉS ET RETRAITÉS !
VIVE LA CGT, COMME SYNDICAT DE CLASSE !
VIVE LA FSM !
Finalement permettez-moi de vous laisser, en correspondance avec votre invitation, un petit cadeau, le plat de céramique artisanale catalane que nous avons offert à tous les participants dans le Congrès de Fondation, à Barcelone en février 2.014, de notre UIS des Pensionnés et Retraités.

Quim Boix
CP, Conseil Présidentiel
Secrétaire General de l’UIS (Union International de Syndicats)
des Pensionnés et Retraités (PeR) de la
FSM, Fédération Syndicale Mondial
http://www.wftucentral.org/?language=fr
http://www.pensionistas.info/web/fr
Portable internac. 0034 609547814
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

105η Διάσκεψη της ILO
Παρέμβαση προ της  Ολομέλειας
Quim Boix, Γενικός Γραμματέας Συνταξιούχων της ΠΣΟ
 
Κυρίες και κύριοι.
Απευθύνομαι σε εσάς ως θεωρητικούς εκπροσώπους των 7.000 εκατομμυρίων κατοίκων αυτού του πλανήτη, και να το κάνω να σας υπενθυμίσω τα σημαντικά αιτήματα των Συνταξιούχων και Επιδοματούχων.
Το έκανα και πέρσι σε αυτό το φόρουμ, αλλά προφανώς δεν άκουσατε τα δίκαια αιτήματα μας. Συνεχίζουμε να μην έχουμε παγκόσμια δημόσια σύνταξη για τους ηλικιωμένους πάνω από 60 χρονών που να εξασφαλίζει, σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, το να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, δηλαδή να έχουν πόσιμο νερό, υγιεινή και επαρκή τροφή, κατοικίσιμη στέγαση,  δημόσια και ποιοτική υγεία και παιδεία, επαρκή και δωρεάν μεταφορά σε κοντινές αποστάσεις.
Πρόκειται για βασικές ανάγκες που οι κυβερνήσεις του κόσμου θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν, αν αντί να ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία ζούσαμε σε μια σοσιαλιστική κοινωνία. Αν αντί να αυξάνεται ο πλούτος των ήδη πλουσίων , αυτός έφτανε σε όλους τους ανθρώπους. Γνωρίζετε ότι ο πλούτος εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια κάθε χρόνο, τώρα είναι μόνο 62 άτομα, οι πλουσιότεροι στον πλανήτη, τα  οποία συσσωρεύουν πλούτο ίσο με το μισό της Ανθρωπότητας. 62 έχουν όσα έχουν 3.500 εκατομμύρια, δηλαδή οι πλουσιότεροι κατά μέσο όρο έχουν πλούτο ίσο με τον πλούτο 57 εκατομμυρίων ανθρώπων. Μια ντροπή και μια αδικία που εσείς και ο καπιταλισμός δεν μπορείτε και δεν θα μπορέσετε ποτέ να  αποκαταστήσετε.
Γι' αυτό οι Συνταξιούχοι λέμε ότι υπάρχει αρκετός πλούτος στον πλανήτη για να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα μας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια που, εσείς οι κυβερνώντες, χρησιμοποιείτε για την προώθηση των ιμπεριαλιστικών πολέμων, μέσω και του μηχανισμού του ΝΑΤΟ. Μόνο η αλλαγή του αποδέκτη αυτού που ξοδεύεται για τα όπλα θα μπορούσε να δωρίσει εκατοντάδες ευρώ κάθε χρόνο σε κάθε πολίτη του πλανήτη.
Αλλά ο καπιταλισμός δεν έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων, το μόνο που επιδιώκει να κάνει πλουσιότερους τους πιό ισχυρούς.  Ως εκ τούτου εσείς, οι καπιταλιστές κυβερνώντες,  σκοπεύετε τώρα να εγκρίνετε την ΤΤΙΡ ως ένα νέο εργαλείο ώστε οι πολυεθνικές να είναι όλο και πιο πλούσιες. Αλλά αυτή την έγκριση θα πρέπει να την δώσουν κρατόντας μυστικά τα βασικά έγγραφα της συμφωνίας. Αυτή είναι η ψευδής αστική δημοκρατία.
Ενώ στην Κούβα, για να αναφέρω μια μόνο σοσιαλιστική επανάσταση, οι κυβερνώντες  ζητούν την συμμετοχή όλου του λαού στη συζήτηση των νέων νόμων, εσείς, οι καπιταλιστές, κρύβεστε από τον λαό για να περάσετε παγκόσμιους νόμους που θα αναγκάσουν να αλλάξει η οικονομική η εργασιακή και κοινωνική νομοθεσία,  όλων των χωρών. Εδραιώνετε την δικτατορία του κεφαλαίου.
Οι Συνταξιούχοι γνωρίζουμε, σαν βετεράνοι και ειδικοί, ότι η δημοκρατία είναι συμμετοχή, είναι να ακούμε τα δίκαια αιτήματα.
Ιστορικά οι βετεράνοι κάθε λαού ήταν οι σοφοί που οι συμβουλές τους βοηθούσαν στη βελτίωση της λειτουργίας της κάθε κοινωνίας.
Εσείς που βεβαιώνετε ότι είστε δημοκράτες, αν και στην πραγματικότητα δεν το τηρείτε, τουλάχιστον να ακούσετε αυτή η φωνή, που δεν είναι η δική μου, είναι απο την εμπειρία των ανθρώπων που έχουμε ζήσει πάνω από 60 χρόνια και που σύντομα θα είμαστε το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 30% των πολιτών με δικαίωμα ψήφου.
Να ξέρετε ότι οργανωνόμαστε σε όλο τον κόσμο.
Πέρυσι, από αυτό το ίδιο βήμα ακριβώς στις 4 Ιουνίου, σας ανακοίνωσα ότι οργανωνόμασταν.
Να ξέρετε οτι κάναμε, στο Πανεπιστήμιο των Άνδεων στο Κίτο, του Ισημερινού, στις 30 του περασμένου Σεπτεμβρίου, την πρώτη Διάσκεψη των οργανώσεων των Συνταξιούχων με ταξικές θέσεις, δηλαδή αντι-καπιταλιστικές.
Να ξέρετε ότι στις 20 Ιουλίου, θα κάνουμε στη Δανία, την πρώτη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Συνταξιούχων.
Να ξέρετε ότι θα την ακολουθήσει αυτή της  Αφρικής, το Νοέμβριο στο Ντακάρ της Σενεγάλης, και της Ασίας-Ωκεανίας, τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους στο Νεπάλ.
Ναι  κυρίες και κύριοι, εμείς οι Συνταξιούχοι οργανωνόμαστε, και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματα μας μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μας. Και αγωνιζόμαστε μαζί με την τάξη μας, την εργατική τάξη, την εκμεταλλευόμενη τάξη, την τάξη που οι καπιταλιστές χρειάζονται για να μπορούν να βγάλουν τα τεράστια κέρδη τους, εφαρμόζοντας αυτό που εξήγησε Κάρλ Μαρξ, δηλαδή την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Σαν οργανωμένοι Συνταξιούχοι λέμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στα Ιδιωτικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία, που υπάρχουν μόνο για να πλουτίζουν αυτοί που τα προωθούν, όπως κάθε επιχείρηση στον καπιταλισμό.
Το λέμε αυτό σαν τη μόνη παγκόσμια οργάνωση των συνδικάτων Συνταξιούχων, οι οποίοι, στο πλαίσιο της ΠΣΟ, με τα 71 χρόνια της ύπαρξής του, θα συμμετάσχει στη Νότια Αφρική, στο 17ο  Συνέδριο της. Εκμεταλλεύομαι αυτό το βήμα για να χαιρετήσω αυτό που θα είναι το ιστορικό Συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, και, επίσης, να ευχαριστήσω το ιστορικό συνδικάτο COSATU της Νότιας Αφρικής για την δέσμευση του με την ΠΣΟ, ένα συνδικάτο που πολεμούσε κρυφά κατά της κακομεταχείρισης των μαύρων, ενώ οι φιλο-καπιταλιστές υποστήριζαν το απαρτχάιντ.
Το λέμε αυτό σαν δημοκράτες, που αγωνιζόμαστε ώστε η γνώμη της πλειοψηφίας του πληθυσμού, και στο πλαίσιο αυτό και οι Συνταξιούχοι, να λαμβάνεται υπόψη.
Και το λέμε μέσα στην ILO, που θα συμπληρώσει σύντομα τα 100 χρόνια ύπαρξης και στην τελευταία φάση της, έχει αποδείξει ότι δεν είναι δημοκρατική οργάνωση. Και το ξέρετε. Εδώ στην ILO υπάρχει πριμοδότηση υπέρ των καπιταλιστών. Σαφές σημάδι της μη δημοκρατίας στην ILO είναι ότι η παγκόσμια οργάνωσή μας, με περισσότερα από 92 εκατομμύρια εργαζομένους ως μέλη, μέσω 320 συνδικάτων εγκατεστημένων σε 120 χώρες στις 5 ηπείρους, δεν έχει ούτε έναν  αντιπρόσωπο στην ηγεσία της ILO, ενώ η αντίπαλός μας, ως παγκόσμια συνδικαλιστική οργάνωση, εννοώ το CSI, έχει το 100% των εδρών που αντιστοιχούν σε όλα τα συνδικάτα στην ηγεσία της ILO.
ΟιΣυνταξιούχοι  σας λέμε, ως ειδικοί και βετεράνοι: << τίποτα το άδικο δεν είχε διάρκεια στην ιστορία της ανθρωπότητας >>.
Γι' αυτό ο καπιταλισμός δεν θα διαρκέσει, αυτοκαταστρέφεται και εμείς οι Συνταξιούχοι, δίπλα στην τάξη μας, την εργατική τάξη, θα βοηθήσουμε να καταστραφεί. Μόνο τότε οι δίκαιες  απαιτήσεις μας θα γίνουν πραγματικότητα.
 
Σας ευχαριστώ.
 
 
Γενεύη, 6 Ιουνίου 2106

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
 

Παρέμβαση τού Quim Boix στο Προεδρικό Συμβούλιο της ΠΣΟ
Ανόι, Βιετνάμ, 5 και 6, Μαρτίου 2016
Σύντροφοι.
Πάντα είναι ευχαρίστηση και ευθύνη να μπορώ να συμμετέχω σε συνεδρίαση του Προεδρικού Συμβουλίου μας, και περισσότερο αν αυτό γίνεται στη χώρα που ήξερε να νικήσει τον ιμπεριαλιστικό τέρας, τέρας πού, δεδομένου ότι ακόμη παγκόσμια δεν το έχουμε καταστρέψει, δυστυχώς, σήμερα επιτίθεται σε άλλες χώρες με τον ίδιο στόχο πού επιτίθετο στο Βιετνάμ, την κατάσχεση των φυσικών πόρων και την εκμετάλευση των πολιτών τους. Έτσι θα λειτουργεί ο καπιταλισμός γιά όσο χρονικό διάστημα υπάρχει.
Αλλά αυτό ο καπιταλισμός επερνάει από κρίση σε κρίση, μέχρι να τον ωθήσουμε όλοι μαζί στην  τελική κρίση, που έχει προβλεφθεί από τήν μαρξιστική επιστήμη, κρίση από τήν οποία  δεν θα μπορεί ποτέ να ανακάμψει.
Εδώ καί κάποιες μέρες, για λογαριασμό της διοίκησης της ΠΣΟ, καί αντικαθιστώντας τόν Γενικό μας Γραμματέα, τον σύντροφο Γιώργο Μαυρίκο, πέρασα σχεδόν μια εβδομάδα στο Ντακάρ της Σενεγάλης. Τα 4 συνδικάτα που είναι συνδεδεμένες με την ΠΣΟ, εκτός από τήν εξαιρετική δουλειά  του συντονισμού των δραστηριοτήτων τους πού πραγματοποίησαν, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα Σεμινάριο Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και χαιρέτισαν τη Συνεδρίαση τού Γαλλόφωνου Γραφείου Αφρικής τής ΠΣΟ. Μεταξύ των συμπερασμάτων, θέλω να υπογραμμίσω τη δέσμευσή τους να κάνουν στο Ντακάρ της Σενεγάλης, στην Πρώτη Διάσκεψη της Αφρικής, γαλλόφωνη και αγγλόφωνη, τών Ταξικών Οργανώσεων Συνταξιούχων καί Επιδοματούχων (PyJ)  τής ΠΣΟ, πιθανότατα το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.
Στη Σενεγάλη τα αδελφά συνδικάτα με την ΠΣΟ μας πήγαν να επισκεφθούμε το Μουσείο Δουλείας πού να έχουν στο νησί της Γκορέ, κοντά στο Ντακάρ. Εκεί, στο βιβλίο τιμής, έγραψα την ακόλουθη πρόταση:
" Σάν ΠΣΟ αγωνιζόμαστε όχι μόνο για να μην αναπαραχθεί η δουλεία που έπληξε κυρίως τα εκατομμύρια των μαύρων στην Αφρική, αλλά αγωνιζόμαστε επίσης να εξαφανιστεί (καταστρέφοντας τον) ο καπιταλισμός, πού είναι η νέα μορφή δουλείας. Πρίν καί τώρα  κάποιοι λίγοι άνθρωποι πλούσιοι και ισχυροί εκμεταλλεύονται στρατιωτικά την πλειοψηφία της ανθρωπότητας, τοποθετώντας τον εγωισμό και την απληστία τους για τον πλούτο πάνω από κάθε άλλη αξία. Τα ταξικά συνδικάτα τού πλανήτη θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το καθήκον της ανατροπής του καπιταλισμού "
Αυτή η φράση συνοψίζει τον στόχο πού έχουμε θέσει οι Συνταξιούχοι καί Επιδοματούχοι (PyJ) τής αντίστοιχης ΤUI τής  ΠΣΟ.
Το 17ο Συνέδριο της ΠΣΟ θα βοηθήσει, χωρίς αμφιβολία, να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και τον στόχο.
Σάς επισυνάπτω, εγγράφως και σε διάφορες γλώσσες, τον απολογισμό των πέντε ετών συνδικαλιστικής δουλειάς τής ΠΣΟ μας, καί έτσι τώρα δεν θα τόν επαναλάβω.
Ναι, σας ζητώ σύντροφοι να βοηθήσετε την TUI  Συνταξιούχων καί Επιδοματούχων (PyJ) γιά να είναι επιτυχή τα Περιφερειακά-Ηπειρωτικά συνέδρια πού συγκαλούνται από την ΤUI μας. Δεν έχουμε ακόμη οργανωμένη δομή, και ως εκ τούτου εξαρτόμαστε από τη βοήθειά σας.
Με την οργάνωση τών Συνταξιούχων καί Επιδοματούχων (PyJ), δίνεται συνέχεια στα πολλά χρόνια αγώνα των χιλιάδων ηγετών των συνδικάτων, όταν φθάνουν στην ηλικία πού τούς αξίζει  συνταξιοδότηση. Η ΠΣΟ μας δεν πρέπει να αφήσει ανοργάνωτους αυτούς πού δεν έχουν πλέον  εργοδότη και έχουν στό καθημερινό πρόγραμμα τους  να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της εργατικής τάξης.
Υπάρχουν συνδικάτα πού προτιμούν να κρατούν τούς Συνταξιούχους καί Επιδοματούχους (PyJ)  στην ομοσπονδιακή δομή τους, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι ασυμβίβαστο με τη συνεργασία τους και την οργάνωση τών PyJ ανάλογα με την περιοχή στην οποία ζουν.
Κάθε μέρα, ο Συνταξιούχος καί Επιδοματούχος (PyJ), ο ταξικός συνδικαλιστικός ακτιβιστής,  πού λόγω ηληκίας πιά δεν εργάζεται, αφήνοντας το σπίτι του, βρίσκει άλλους PyJ πού ζουν κοντά τη συνήθη διαμονή του. Ως διοργανωτές της εργατικής τάξης, η ΠΣΟ θα πρέπει να ωθήσει τούς Συνταξιούχους καί Επιδοματούχους (PyJ) να οργανώνονται για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους: επαρκή δημόσια συνταξιοδότηση και αξιοπρεπή ζωή (δηλαδή στέγαση, τροφή, υγεία, επάρκεια των μεταφορών και αναψυχή πληρωτέα με αυτό που κερδίζουν οι PyJ ως κρατική σύνταξη).
Ο καπιταλισμός θέλει να ιδιωτικοποιήσει όλα τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα, προκειμένου να περάσει σε ιδιωτικά χέρια τα τεράστια ποσά που τώρα διαχειρίζεται καταστάσεις. Μην ξεχνάτε σύντροφοι ότι οι PyJ είμαστε σχεδόν το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 30% των ψηφοφόρων στις πολιτικές εκλογές. Η οργάνωση τών PyJ είναι απαραίτητη για να αλλάξει αυτή η κοινωνία.
Τα συνδικάτα τής CSI (Διεθνής Συνομοσπονδία Συνδικάτων) βοηθούν τούς καπιταλιστές να διαδόσουνσαν καλές τίς  ιδιωτικές συντάξεις. Έτσι, παίρνουν προμήθειες ως διαχειριστές πού προέρχονται από τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, και άλλα επιπλέον οικονομικές βοήθειες, για να χρηματοδοτήσουν τις πολυτέλειες των ρεφορμιστών ηγετών των συνδικάτων τους. Σε ότι αφορά την Ισπανία μπορώ να δώσω πολλά παραδείγματα και στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτή την πραγματικότητα.  Αξίζει να αναφέρω μόνο ένα, τον Ιανουάριο του 2011, το PSOE (ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα), μαζί με την CCOO και την UGT υπέγραψαν σύμφωνο πού καθυστερεί την ηλικία συνταξιοδότησης έως τα 67 έτη, και χαμηλώνει την σύνταξη που εισπράττεται έως το 30%. Έτσι, προφανώς, εκτός από την προδοσία της εργατικής τάξης, ενισχύονται οι ιδιωτικές συντάξεις.
Ενώ αυτή είναι η ισπανική πραγματικότητα στη Βολιβία, με συμφωνία του Έβο Μοράλες με τα συνδικάτα, αδελφά τής ΠΣΟ μας, μειώθηκε το έτος 2010, η ηλικία συνταξιοδότησης στα 58 έτη (περίπου 10 λιγότερα από ό, τι στην Ευρώπη), με θετική διάκριση για τις γυναίκες στίς οποίες έχει μειωθεί κατά ένα έτος ακόμη για κάθε παιδί (μέχρι την ηλικία των 55).
Ο ταξικός συνδικαλισμός είναι, και θα είμαστε έναντι οποιασδήποτε ιδιωτικοποίησης του δημόσιου, και ως εκ τούτου, εναντίον των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων. Δράττομαι αυτής της ευκαιρίας για να χαιρετήσω τη μεγάλη Διεθνή Διάσκεψη που προωθείται από τις ΤUI τών Δημοσίων Υπηρεσιών ενάντια στίς ιδιωτικοποιήσεις προγραμματισμένη για την 4η Απριλίου.
Σήμερα στον πλανήτη μας υπάρχουν 62 άνθρωποι που συσσωρεύουν τόσο πλούτο όσο το ήμισυ της ανθρωπότητας, δηλαδή, κάθε ένας από αυτούς τούς 62 ανθρώπους είναι, κατά μέσο όρο, εξίσου πλούσιος με  57.500.000 ανθρώπους. Ως εκ τούτου, χρήματα υπάρχουν καί με το παραπάνω  στον κόσμο για τούς  PyJ, για τους ανέργους, για τη δημόσια υγεία, η δημόσια εκπαίδευση, την ποιότητα, και δωρεάν. Πρέπει απλώς να εγκαθυδρίσουμε τον σοσιαλισμό  ώστε οι ανθρώπινες ανάγκες να ικανοποιούνται από την κοινωνία.
Ολοκληρώνω την αναφορά του έργου της TUI τών PyJ μας θυμίζοντας ότι τα ρεφορμιστικά συνδικάτα, εκπληρόνοντας αυτά πού τούς διατάζει το μεγάλο κεφάλαιο, δεν οργανώνουν τούς PyJ, δεν υπάρχει μία TUI παγκοσμίως ισοδύναμη με την ΠΣΟ. Διαθέτουν μόμο ένα ευρωπαικό γραφείο γιά να διοχετεύουν μέσω αυτού τίς  επιχορηγήσεις που συνεισφέρουν οι πολυεθνικές. Σε άλλες ηπείρους, η CSI δεν μπορεί να οργανώσει τούς PyJ επειδή υπάρχουν λίγες δημόσιες συντάξεις και  είναι, σάν ρεφορμιστές συνδικαλιστές, υπέρ τών ανάδελφων και ιδιωτικών συντάξεων.
Σχετικά με την πραγματικότητα τού συνδικαλιστικού αγώνα στο ισπανικό κράτος μόνο να πω ότι τόσο οι CCOO όσο και η UGT επιβεβαιώνουν τη συμμαχία τους με τους διαχειριστές του καπιταλισμού. Αυτό έχει πρόσφατα κυκλοφορήσει για να υποστηρίξει τη πιθανά νέα κυβέρνηση- διαχειριστή τών καπιταλιστιών συμφερόντων που αυτές τις μέρες, ενώ είμαστε στο Βιετνάμ, αποφασίζεται από το Κοινοβούλιο του ισπανικού κράτους, στη Μαδρίτη.
Λυπάμαι να πω ότι, παρά τη στήριξη που παρέχεται από τη Γραμματεία τής ΠΣΟ, δεν ήταν δυνατόν να ενώσουν τις προσπάθειές τους τα συνδικάτα που ανήκουν στο ισπανικό κράτος καί είναι αδελφοποιημένα με την ΠΣΟ για να πραγματοποιηθεί μια σημαντική εκδήλωση στη Μαδρίτη για τον εορτασμό των 70 ετών τής ΠΣΟ.
Σημειώνω ότι στην Ισπανία αυξάνεται συνεχώς η συμπάθεια για την ΠΣΟ. Γι' αυτό έρχονται σε αυτό το Προεδρικό Συμβούλιο περαιτέρω αιτήματα για ένταξη πού προτείνω να εγκρίνουμε.
Γιά να μην υπερβώ το διαθέσιμο χρόνο εκφράσω τη συμφωνία μου με όλες τις προτάσεις που μάς έχει παρουσιάσει ο σύντροφος Γιώργος Μαυρίκος.
Ευχαριστώ σύντροφοι για την προσοχή σας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
LA CES SIGUE AYUDANDO A LA BURGUESÍA EN LA BATALLA DE IDEAS
PARA CONOCIMIENTO GENERAL, LA CES LO HA RECONOCIDO:
LA CES SIGUE AYUDANDO A LA BURGUESÍA EN LA BATALLA DE IDEAS
Y EN EL ATAQUE A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
Recientemente la CES ha publicado en sus materiales, bajo el título de: “la caída del comunismo (y del fascismo)”, frases como la siguiente, que transcribo literalmente: “el sindicato Solidarnosc jugó un papel muy importante en la caída del comunismo en Polonia e inspiró la oposición al comunismo en otros países europeos del este.”
Es en parte de agradecer que lo digan tan claro, ellos financiaron a Solidarnosc y por lo tanto lo conocen bien, aunque como siempre hacen empezaron mintiendo respecto al papel de LechWalessa y sus seguidores.
Algunos de los lectores de este comentario mío no se sorprenderán, la CES a nivel europeo y la CSI a nivel internacional han ayudado siempre a la burguesía. Pero a veces intentan disimularlo diciendo que defienden a los trabajadores.
De nuevo queda claro que todos los millones de dólares y euros que reciben de subvenciones se deben a su defensa del capitalismo, reconocido por ellos mismos en las frases arriba citadas.
Por ello, como se ve en la foto adjunta, para la máxima dirigente del FMI (Fondo Monetario Internacional), la Secretaria de la CSI es una gran amiga que merece efusivos y públicos abrazos, en agradecimiento a sus ayudas al gran capital (que es el que manda en el FMI).
Los sindicatos de clase de todo el planeta debemos desenmascarar a estos nsindicatos que constantemente traicionan a la clase obrera, firmando con la patronal y los gobiernos capitalistas pérdidas de reivindicaciones que costaron años de lucha. Un ejemplo de ello es la firma, por CCOO y UGT de España, de la aceptación del retraso de la edad de jubilación a los 67 años (con disminución de lo cobrado como pensión de hasta un 30 %), mientras en otros países, como Bolivia, los sindicatos afiliados a la FSM (Federación Sindical Mundial) firmaron la reducción de la edad de jubilación a 58 años para los hombres y 55 para las mujeres (rebajada para ellas en dos años por cada hijo engendrado, hasta los 49 años).
Clara diferencia entre el sindicalismo amarillo, reformista, de conciliación de clases y pacto social, frente al sindicalismo de lucha y de clase.
Mientras para los sindicatos amarillos el comunismo es comparable al fascismo (así lo escriben), para la clase obrera, con conciencia de que es explotada y siempre lo será dentro del capitalismo, solo con la destrucción del capitalismo y la implantación del socialismo será posible acabar con la explotación del hombre por la burguesía (que está gobernando en la mayoría de países).
Los sindicatos no vendidos a la patronal vamos a seguir luchando hasta que cambiemos esta realidad de explotación y esclavitud humana.
Quim Boix, Consejo Presidencial de la FSM, Secretario General de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos) de Pensionistas y Jubilados (PyJ) de la FSM

Imagen: SharanBurrow, Secretaria General de la CSI (donde está la CES), con Christine Lagarde, líder del FMI

La FIT (ITF) provoca a la clase obrera
Como veteranos sindicalistas, a los que por las luchas vividas es difícil engañarnos, denunciamos que los que a sí mismos se llaman “trabajadores’”, nos referimos a la organización internacional FIT (Federación Internacional de los trabajadores del Transporte, ITF en sus siglas en inglés), han convocado un día internacional de acción en los muelles.
Es una acción convocada por parte de organizaciones que siempre se oponen a la lucha de clases, para crear y atribuirse una falsa imagen de lucha.
Los trabajadores del transporte, en los muelles, así como los trabajadores que han tenido tratos con estas organizaciones amarillas y reformistas, saben bien cuál es el coste de sus  “servicios” a la patronal.
Los trabajadores marítimos, estibadores u hombres de mar, que han necesitado representación sindical, han sido “chantajeados” y obligados a pagar a los burócratas y vendidos de la FIT por sus servicios. Al mismo tiempo, la FIT está abiertamente en la nómina de las multinacionales recibiendo cientos de miles de dólares, periódicamente. Su principal servicio, por el que son “recompensados” por los capitalistas, es conseguir la “paz social”, parando las acciones de los trabajadores militantes y las demandas colectivas.
Los trabajadores deben denunciar y aislar a estas organizaciones, deben fortalecer los sindicatos de clase, la solidaridad y el internacionalismo, contra las multinacionales y sus representantes dentro de los movimientos sindicales.

Quim Boix
Consejo Presidencial de la FSM
Secretario General de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos)
de Pensionistas y Jubilados (PyJ) de la FSM

Ελληνικά