Αύγουστος 2016 -Γενάρης 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. 14,

Γενική Γραμματεία, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. 14,
Αύγουστος 2016 -Γενάρης 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Σύντροφοι  κάνω έναν απολογισμό πεπραγμένων από την ανακοίνωση αριθ. 13:
 
Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (Γ.Γ) .-

1. Προετοιμασία της παρουσίας της ΤUI μας PyJ στην17η Διάσκεψη της ΠΣΟ. Σύνταξη της πραγματοποιθείσας παρέμβασης εκεί, μετάφραση σε διάφορες γλώσσες, διάδοση για συλλογή απόψεων και διανομή σε περισσότερα από 200 αντίτυπα στο Ντέρμπαν, στην ολομέλεια της Διάσκεψης. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
2. Προετοιμασία της Πρώτης Παγκόσμιας Διεθνιστικής Ημέρας  ταξικών Οργανώσεων των PyJ:  Αφίσα φτιαγμένη στην Ελλάδα, έγγραφο με τις γενικές απαιτήσεις (συντάχθηκε από την Τεχνική και Έρευνας Επιτροπή της TUI μας). (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
3. Προετοιμασία της Πρώτης Αφρικανικής Διάσκεψης των PyJ, που πραγματοποιήθηκε στο Ντακάρ της Σενεγάλης, στις 16 Νοεμβρίου το 2016. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). Σύνταξη και διάδοση της πρόσκλησης και των εγγράφων που θα συζητηθούν σ 'αυτή. Βοήθεια στο Ντακάρ για την προετοιμασία της συνάντησης και την υλοποίηση, αργότερα, συνάντησης της εκλεγμένης από την Διάσκεψη ομάδας για να διευθύνει τις εργασίες της TUI μας στην Αφρική.
4. Βοήθεια στον σύντροφο Δήμο Κουμπούρη, Πρόεδρο της ΤUI μας, για την προετοιμασία της Πρώτης Διάσκεψης Ασίας και Ωκεανίας των PyJ, που πραγματοποιήθηκε στο Νεπάλ στις 3 Δεκεμβρίου 2016. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).
5. Συμπλήρωση του έργου της Γραμματείας Προπαγάνδας με την επεξεργασία του σχεδιασμού του Χαιρετισμού του έτους 2017. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5).
6. Βοήθεια προς την Γραμματεία Οικονομικών να ετοιμάσει την επιστολή υπενθυμίζοντας την υποχρέωση όλων των οργανώσεων να συνεισφέρουν με την παροχή οικονομικής βοήθειας την ΤUI μας υπό την μορφή νόμιμου τέλους.
7. Υποδοχή στη Βαρκελώνη του συντρόφου Mostapha Brouziyine, Γενικού Γραμματέα της ODR (Δημοκρατική Οργάνωση Συνταξιούχων), που αποτελεί τμήμα του Συνδικάτου, συνδεδεμένη με την ΠΣΟ, της ODT (Δημοκρατική Εργατική Οργάνωση) του Μαρόκου, για να ξεκινήσει το έργο του ως Συντονιστής της TUI μας για όλη την Αφρική.
8. Βοήθεια προς τον σύντροφο Tony Donaghey, από την Μεγάλη Βρετανία, Συντονιστή της ΤUI μας για την Ευρώπη στο να προετοιμάσει την πρόταση του Προγράμματος Εργασίας γι’ αυτήν την ήπειρο.
9. Πρόταση προς τον σύντροφο Μarcos Wolman, Συντονιστή της ΤUI μας για την Αμερική, να προετοιμάσει το Πρόγραμμα Εργασίας για το 2017 και μια συνάντηση τον Μάιο στην Κούβα.
 
 
10. Απόσπαση δέσμευσης της OTT (Οργάνωση Εργαζομένων της Τυνησίας) στο να γίνει σε αυτή τη χώρα η Πρώτη Διάσκεψη Ταξικών Οργανώσεων PyJ των αραβικών χωρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2017. Έναρξη της προετοιμασία των εγγράφων που θα χρησιμεύσουν για την σύγκληση της Διάσκεψης  και τις συζητήσεις σε αυτό.
11. Επιμονή μας, προς υπόλοιπους συντρόφους μας με υπεύθυνες θέσεις στην ΤUI μας, στο να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να τις αναπτύξουν.
12. Πρόταση χρήσης του προγράμματος Skype ως σύστημα σύνδεσης και ανταλλαγής που να επιτρέπει συναντήσεις δύο ή περισσοτέρων συντρόφων που κατοικούν σε διαφορετικές χώρες, αποφεύγοντας έτσι τις δαπάνες για τα ταξίδια. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6).
13. Βοήθεια, ως ΤUI της ΠΣΟ, προς τις οργανώσεις του ισπανικού κράτους των PyJ στην οργάνωση της πάλης των συνταξιούχων στη χώρα αυτή.
14. Πραγματοποίηση διαφόρων συνεδρίων, σε διάφορες πόλεις της Καταλονίας, για επεξήγηση του έργου της ΠΣΟ.
15. Υποστήριξη κάτω από τις σημαίες της ΠΣΟ πολλών δράσεων στους δρόμους ώστε να δείξουμε την στήριξή της ΠΣΟ.
16. Ανακοίνωση προς τη ΔΟΕ της βούλησης της ΤUI μας να παρέμβει, τον Ιούνιο του 2017 στην ετήσια Διάσκεψη για να μεταφέρουμε εκεί, εκ νέου, τις διεκδικήσεις των PyJ.
17. Σύνταξη διαφόρων εγγράφων, λαμβάνοντας θέση στα προβλήματα του συνδικαλισμού σήμερα στον πλανήτη μας. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7).
18. Αίτηση προς όλους τους συντρόφους μας με υπευθυνότητες στην ΤUI μας να στείλουν (σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες γλώσσες: Ισπανικά, Γαλλικά και Αγγλικά) το συνδικαλιστικό βιογραφικό τους σημείωμα (Curriculum Vitae), για να γνωριστούμε καλύτερα. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8).
19. Διάδοση των πληροφοριών και των εγγράφων των PyJ από διαφορετικές χώρες.
20. Αποστολή πληροφοριών σχετικά με την πραγματικότητα των αγώνων των PyJ σε αρκετές χώρες.
21. Ανακατανομή των κεντρικών πληροφοριών της ΠΣΟ.
22. Αίτημα προς τους ηγέτες της TUI μας σε κάθε ήπειρο να έχουν στην διάθεση τους, τους απαραίτητους μεταφραστές για να διεθνοποιήσουν τους αγώνες μας επικοινωνώντας σε διάφορες γλώσσες την διάδοση των δραστηριοτήτων και των απαιτήσεών μας.

ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ.-

1. Σύνταξη εκ μέρους του συντρόφου Δήμου Kουμπούρη της πρότασης των εγγράφων που  συζητήθηκαν κατά τη Διάσκεψη της Ασίας και Ωκεανίας της ΤUI μας.
2. Συμμετοχή του Δήμου Κουμπούρη στην Πρώτη Διάσκεψη PyJ Ασία. Από αυτό το έργο έχουμε λάβει τα έγγραφα που συζητήθηκαν, τα έγγραφα που έχουν εγκριθεί, την τελική απόφαση, τις βασικές ομιλίες που έγιναν σε αυτήν, και είμαστε σε αναμονή για την γραπτή περίληψη που θα χρησιμεύει ως πρακτικά της Διάσκεψης.
 

3. Δύο τηλεφωνικές κλήσεις από την Αθήνα προς Βαρκελώνη (η δεύτερη από το Skype) για τον συντονισμό του έργου του Προέδρου της TUI μας με τον Γενικό Γραμματέα.
4. Επιστολή του Γραμματέα Οικονομικών προς όλες τις οργανώσεις συνδεδεμένες με ΤUI μας. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9).
5. Εργασία του συντρόφου Tony Donaghey, της Μεγάλης Βρετανία, Συντονιστή της ΤUI μας για την Ευρώπη, στο να προετοιμάσει την πρόταση του, για το Πρόγραμμα Εργασίας γι’ αυτήν την ήπειρο.
6. . Εργασία του συντρόφου Μarcos Wolman, Συντονιστή της ΤUI μας για την Αμερική, να προετοιμάσει το Πρόγραμμα Εργασίας για το 2017 και μια συνάντηση τον Μάιο στην Κούβα.
7. Εργασία του συντρόφου Mostapha Brouziyine, Γενικού Γραμματέα της ODR (Δημοκρατική Οργάνωση Συνταξιούχων), που αποτελεί τμήμα του Συνδικάτου, συνδεδεμένη με την ΠΣΟ, της ODT (Δημοκρατική Εργατική Οργάνωση) του Μαρόκου, για να ξεκινήσει το έργο του ως Συντονιστής της TUI μας για ολόκληρη την Αφρική.
8. Συμμετοχή στις σημαντικές δράσεις της Πρώτης Παγκόσμιας Ημέρας Αγώνα των PyJ που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2016. Αυτή η Ημέρα Διεθνιστικού Αγώνα θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:

1. Ο αγώνας των PyJ της Αργεντινής, κάθε Τετάρτη στους δρόμους απαιτώντας τα δικαιώματά τους ενώπιον του Κοινοβουλίου.
2. Προετοιμασία στη Γαλλία της 11ης Διάσκεψης των PyJ της CGT. Δεδομένου ότι μέρος των Ομοσπονδιών του κλάδου της CGT δεν είναι στην ΠΣΟ, δεν έχουν αποδεχθεί την παρουσία της TUI μας σαν επισκέπτρια. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε απεργιακές κινητοποιήσεις στους δρόμους.
3. Υλοποίηση στις 10 Φεβρουαρίου στην Πορτογαλία της 8ης Διάσκεψης των PyJ της CGTP-IN. Τους πρότεινα να καλέσουν την TUI των PyJ, και μου απάντησαν ότι δεν θα υπάρξει κανείς διεθνής επισκέπτης (ούτε η FERPA).
4. Οι PyJ της Ελλάδας έχουν εντείνει τον αγώνα και τις δραστηριότητες τους, που διοργανώνονται από το ΠΑΜΕ: συνελεύσεις, συλλαλητήρια και διαδηλώσεις σε όλες τις επαρχίες της Ελλάδας, 3 μεγάλες  συγκεντρώσεις επικράτειας διαλύθηκαν με δακρυγόνα, μια κεντρική διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην οποία συμβολικά έκαψαν τις επιστολές που έλαβαν από την κυβέρνηση, αργότερα άλλη κεντρική διαδήλωση έξω από την έδρα του Πρωθυπουργού στην οποία επέβαλαν την άρση των εμποδίων που είχε θέσει την αστυνομία και κατάφεραν να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις της Προεδρίας για να συζητήσουν για μιάμιση ώρα με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εργασίας. Σαν συνέπεια αυτοί υποσχέθηκαν  και εκτέλεσαν την πληρωμή των € 617.000.000 για να ολοκληρωθούν οι χαμηλότερες συντάξεις. Οι Έλληνες PyJ θα συνεχίσουν να παραμένουν στους δρόμους.  Υποσχέθηκαν ότι πριν την 1η Μαΐου το ΠΑΜΕ της Ελλάδας θα καταβάλει τη συνεισφορά της του 2.017 στην TUI μας των PyJ.
5. Στην Χιλή, σημαντικές δράσεις που ξεκίνησαν τον Αύγουστο και συνεχίστηκαν το Νοέμβριο, διεκδικώντας την επιστροφή στο δημόσιο σύστημα συντάξεων που ο Πινοτσέτ παρέδωσε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με την υποστήριξη του κίτρινου συνδικαλισμού της CIOSL (σήμερα CSI). Τώρα οι συνταξιούχοι εισπράττουν τα μισά από αυτά που εισέπρατταν με το δημόσιο σύστημα.
6. Αύξηση 50% τον Ιανουάριο στις συντάξεις στη Βενεζουέλα.
7. Ενωτικοί αγώνες στην Ισπανία, χωρίς τα κίτρινα συνδικάτα (CCOO και UGT), για την υπεράσπιση των αξιώσεων των PyJ. Οι σημαντικότερες δράσεις πραγματοποιήθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου σε 14 μεγάλες πόλεις και επαναλαμβάνονται στις 8 Φεβρουαρίου στις 8 περιφέρειες σε όλο το κράτος.

Ficheros adjuntos: