Σύνοψη 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο P&J της WFTU

https://www.youtube.com/watch?v=TD46ZC9UObM

Εδώ είναι ένα χρονικό που αντικατοπτρίζει όλα όσα ειπώθηκαν, ένα πολύ σημαντικό Συνέδριο.

Τα έγγραφα και τα βίντεο με όλες τις παρεμβάσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της TUI μας.

Ένας ταξικός και διεθνιστικός συνδικαλιστικός χαιρετισμός.

Tags: 
Continent: