ΛΗECΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

Πρόγραμμα από υπαλλήλους και συνταξιούχους της κεντρικής κυβέρνησης στην Ινδία

Επιτυχές πρόγραμμα σε όλη την Ινδία:

Στην κοινή πρόσκληση της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων και Εργαζομένων της Κεντρικής Κυβέρνησης και της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής των Συντάξεων Συνταξιούχων, σήμερα σε όλη την Ινδία οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν κοινές διαδηλώσεις και πρόγραμμα dharna βάσει χάρτη απαιτήσεων. Τα κυριότερα ζητήματα είναι (1) Η απαίτηση καθυστέρησης για την κατάσχεση του επιδόματος επιτίμησης / του κεφαλαίου από 1.1.2020 σε όλους. (2) θέματα που σχετίζονται με τον COVID -19 · και 3) Αναθεώρηση συντάξεων των συνταξιούχων της BSNL και της Εθνικής Τράπεζας της Παντζάμπ. Το πρόγραμμα τηρήθηκε σε όλα τα μέρη της χώρας. μερικές φωτογραφίες που λαμβάνονται από διαφορετικά μέρη μοιράζονται παρακάτω - K.Ragavendran India

Tags: 
Continent: