ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIBDPA ALL INDIA

Αγαπητέ σύντροφε,

Επισυνάπτω εδώ την έκθεση του 4ου Τριενούς Συνεδρίου μας για όλη την Ινδία.

Με επαναστατικούς χαιρετισμούς,

KG Jayaraj

Γενικός γραμματέας.

 

Tags: 
Continent: