Περού

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του P&J του Περού

Ο ΑΓΏΝΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΩΝ ΚΑΙ ΟΛΌΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΉΣ ΤΆΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΈΣ ΣΥΝΤΆΞΕΙΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΊΔΙΟΣ ΣΕ ΌΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΉΤΗ:

 

https://cenajupe.com/proyecto-de-gobierno-sobre-pensiones-es-verticalist...

 

Το κυβερνητικό σχέδιο για τις συντάξεις είναι από πάνω προς τα κάτω και αυταρχικό

 

Tags: 
RSS - Περού-rako harpidetza egin