Nyhed

1 Oktober

Tale i ILO 2018

Tags: 

2018 ¡*

AFSLUTTENDE TALE - Closing Speech

Kammerater
Der er nu min opgave at afslutte denne vigtige konference.
Det har været nogle meget interessante timer med debat, udveksling af information og konklusioner.
Vores Internationale Forbund af Pensionister har nu et hold af faglige aktive med Y medlemmer i X lande, som har erfaring og er rede til at koordinere pensionisternes kamp i Europa, kapitalismens Europa. Og dette hold, som sidder her ved siden af mig og præsiderer dette møde, har klare retningslinjer for arbejdet, som vi har diskuteret og vedtaget her.

Tags: 

ÅBNING AF DEN FØRSTE EUROPÆISKE KONFERENCE FOR DET INTERNATIONALE FORBUND AF PENSIONISTER UNDER VERDENS FAGLIGE SAMMENSLUTNING

Kammerater,
Som generalsekretær for det Internationale Forbund af Pensionister åbner jeg hermed denne Første Europæiske Konference for Pensionister og Efterlønnere, der er tilknyttet Verdens Faglige Sammenslutning (WFTU).
Først vil jeg takke alle tilstedeværende for den store indsats, som de har gjort for at bidrage til succes på denne konference. Samtidig vil jeg hylde jeres alles evne til – i den virkelighed I arbejder under – at overvinde de vanskeligheder, som kapitalismen på påtvinger os.

Tags: 

Indkaldelse af Regional Europæisk Konference for WFTU’s Internationale Forbund af Pensionister

Kære medpensionister og efterlønnere
Det Internationale Forbund af Pensionister under Verdens Faglige Sammenslutning (WFTU), med dets danske afdeling som vært, inviterer alle pensionister og efterlønnere, som er med i en fagforening eller anden klasseorienteret organisation, til at deltage i Forbundets Regionale Europæliske Konference, der afholdes i Danmark på Rantzausminde den 20. juli 2016.

Abonnér på Nyhed