Ο συνδρομητής EPFO μπορεί να επιλέξει υψηλότερη σύνταξη τώρα

Ο συνδρομητής EPFO μπορεί να επιλέξει υψηλότερη σύνταξη τώρα

 

Συνδρομητές του Ταμείου Προνοίας Εργαζομένων, οι οποίοι δεν είχαν επιλέξει υψηλότερη σύνταξη βάσει

προηγούμενο παράθυρο, έχουν δοθεί μια άλλη επιλογή τώρα. Σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

4 Νοεμβρίου 2022, παραγγελία, ο Οργανισμός Ταμείου Προνοίας Εργαζομένων (EPFO) εξέδωσε δευτέρα

οδηγίες προς όλα τα περιφερειακά και ζωνικά γραφεία της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για

υψηλότερες συντάξεις.

Εν συντομία, το EPFO επέτρεψε πλέον στους συνδρομητές να υπερβούν το ανώτατο όριο των συντάξιμων μισθών

σε 15.000 ρουπίες το μήνα, επί των οποίων οι εργοδότες παρακρατούν ποσό ίσο με το 8,33% του «πραγματικού βασικού

μισθός» για σύνταξη στο πλαίσιο του Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος Εργαζομένων (EPS). Λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο

της κατάθεσης, ο υπολογισμός της σύνταξης θα αναλυθεί λεπτομερώς σε επόμενες εγκυκλίους, ανέφερε η EPFO.

Σε εγκύκλιο της 20ής Φεβρουαρίου, η EPFO είχε δώσει εντολή στους αξιωματικούς της να επιτρέψουν την επιλογή για υψηλότερα

συνεισφορά από: πρώτον, τους εργαζομένους και τους εργοδότες που είχαν καταβάλει εισφορές για μισθό που υπερέβαινε το

ανώτατο όριο μισθών 5.000 ή 6.500 ρουπίες· δύο, δεν άσκησε κοινή επιλογή (από εργοδότη και εργαζόμενο)

ενώ είναι μέλος του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των εργαζομένων (EPS 95)· και τρεις, ήταν μέλη πριν

έως την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και συνέχισε να είναι μέλος κατά ή μετά την ημερομηνία αυτή. Η εγκύκλιος ανέφερε ότι μια

θα παρέχεται ηλεκτρονική διευκόλυνση για υπαλλήλους που συνέχισαν να είναι συνδρομητές EPS κατά ή πριν

1 Σεπτεμβρίου 2014, λεπτομέρειες της οποίας θα ενημερωθούν σύντομα. «Μόλις παραλήφθηκε, το Περιφερειακό PF

Ο Επίτροπος αναρτά κατάλληλη ειδοποίηση στον πίνακα ανακοινώσεων και σε πανό για το ευρύτερο κοινό

πληροφορίες», ανέφερε η εγκύκλιος

 

Ήπειρος: